Psykopati och narcissism | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • B
  • 18
  • 6027
  • PDF

Psykopati och narcissism | Rapport

Rapport i Psykologi 2b som behandlar de orsakar, konsekvenser och åtgärder som finns inom psykopati och narcissistiskt beteende. Eleverna gör en grundlig undersökning av de två termerna och listar hur de uppstår och definieras, upplevs samt behandlas.

Lärarens kommentar

Väldigt bra, men behövs inte att skriva så mycket

Elevens kommentar

I rapporten finns det några slarvord och det behövs inte att ta med så mycket information

Innehåll

Sammanfattning S. 2
1 Inledning/bakrund S. 4
1.1 Syfte S. 4
1.2 Frågeställningar S. 4
1.3 Avgränsningar S. 4
1.4 Diagnoskriterier personlighetsstörning S. 4-5
1.5 Metod S. 6
1.5 Källor och källkritik S. 6-7
1.6 Teori S. 7-8
2. Resultat S. 8-16
3. Analys och slutsatser S.16-18
4. Källförteckning S. 19

Utdrag

Inledning/bakrund:
Vem är psykopat? Det finns förändringar i hjärnan hos psykopater, som kan förklara varför de verkar sakna moral. Men alla psykopater blir inte massmördare, tvärtom har en del fördel av sina speciella egenskaper. Men vad innebär narcissistiskt? Hur kan deras beteende påverka omgivningen och vad händer med personer som har diagnosen? Vi är ganska intresserade av detta ämne, eftersom i välden finns det många människor som har dem här personlighetsstörningarna. Därför har vi valt att fördjupa oss till dessa personlighetsstörningarna. Vi blev också inspirerad av tidigare kurser som handla om personlighetsstörningarna.

1.3 Avgränsningar:
Vi har valt att avgränsa vårt arbete mellan 1900-2015, eftersom då har forskare utvecklas diagnoserna psykopati och narcissistiskt. Vi har också valt att använda av psykopati och narcissistiskt, för att de är ganska lika och det blir enkelt att se likheter och skillnader mellan dessa diagnoser. Då blir inte arbetet heller för brett och stort.

1.4 Diagnoskriterier personlighetsstörning:

Antisocial personlighetsstörning

A. Ett genomgående mönster av bristande respekt för och kränkningar av andras rättigheter som varat sedan 15-års åldern. Mönstret tar sig minst tre av följande uttryck:
(1) är oförmögen att anpassa sig till rådande normer för lagligt beteende vilket visar sig i upprepade brottsliga handlingar
(2) har ett bedrägligt beteende, vilket visar sig i upprepade lögner, bruk av falska namnuppgifter eller försök att lura andra för nöjes eller personlig vinnings skull
(3) är impulsiv eller oförmögen att planera
(4) är irritabel och aggressiv, vilket visar sig i upprepade slagsmål eller misshandel
(5) nonchalerar obekymrat såväl egen som andras säkerhet
(6) är ständigt ansvarslös, vilket visar sig i en oförmåga att etablera ordnade arbetsförhållanden eller att uppfylla ekonomiska åtaganden.
(7) visar brist på ångerkänslor, vilket visar sig i likgiltighet eller bortförklaringar efter att ha sårat, svikit eller bestulit någon
OBS Personen är minst 18 år.

Narcissistisk personlighetsstörning

Ett genomgående mönster av grandiositet (i fantasin eller i beteendet), behov av att bli beundrad och brist på empati. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig ... Köp tillgång för att läsa mer

Psykopati och narcissism | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.