Puls och andningsfrekvens | Labbrapport | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 4
  • 1413
  • PDF

Puls och andningsfrekvens | Labbrapport | Naturkunskap

Syftet med denna undersökning är att ta reda på huruvida pulsen och andningen ökar vid fysisk ansträngning. Labbrapporten vill besvara följande frågeställning: Kan skillnader i hur mycket puls och andning ökar bero på i vilken fysisk form testpersonerna är i och även kan skillnader i hur mycket puls och andning ökar bero på kön, ålder, vikt, längd?

Innehåll

Inledning
Material och metod
Resultat
Diskussion och slutsatser
Felkälla

Utdrag

MATERIAL OCH METOD
Vi fyllde i ett protokoll som användes vid varje laborationstillfälle. Totalt gjordes tre laborationer under tre olika dagar där vi gruppmedlemmar sprang olika många gånger i trapporna. Alla sprang vid vardera laborationstillfälle tre, sex och nio gånger i trapporna under de tre olika dagarna.
1. Först mätte vi pulsen och andningsfrekvensen i vila hos alla i gruppen under 1min, resultaten noterades sedan i protokollet.
2. Första dagen sprang vi alla tre, 3 gånger upp och ner för trappan.
3. Därefter mättes pulsen och andningsfrekvensen efter löpningen och fördes in i protokollet.
4. Den andra dagen sprang alla tre, 6 gånger upp och ner för trappan.
5. Därefter mättes pulsen och andningsfrekvensen efter löpningen och fördes in i protokollet.
6. Den tredje och sista dagen... Köp tillgång för att läsa mer

Puls och andningsfrekvens | Labbrapport | Naturkunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.