Pulsmätning under träning | Labbrapport | Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 9
 • 2861
 • PDF

Pulsmätning under träning | Labbrapport | Naturkunskap

Pulsen kan vara ett viktigt verktyg i konditionsträning. Man kan använda den för att mäta framsteg eller för att komma i bättre form. Syftet med denna labbrapport är därför att hitta ett kvantifierbart mått på hur bra kondition en person har, genom att använda sig av pulsmätning.

Innehåll

Syfte 1
Teori 1
Puls 2
Vilopuls 2
Maxpuls 3
Hypotes 3
Utrustning: 3
Genomförande: 4
Resultat/mätdata 5
Resultatdiskussion 6
Slutsats 8

Utdrag

TEORI
Hjärt- och lungsystemet syresätter musklerna, och ju bättre dessa system kan syresätta musklerna, desto bättre kondition har man. Det finns olika sätt att mäta kondition på, bland annat kan man mäta syreupptagningsförmågan, så kallade VO2 test. Denna metod kräver speciell utrustning för att man på så sätt ska kunna analysera utandningsluften, och sådana test sker därför ofta i labb. Ett annat sätt att mäta kondition på är att springa en sträcka och mäta tiden. Det finns massor med olika sådana test, bland annat coopertestet som ger ett standardiserat mätvärde på konditionen.
Ju mer man tränar, desto starkare och effektivare blir hjärt-och lungsystemet, vilket gör att man återhämtar sig snabbare.

PULS
Puls är antalet hjärtslag per minut, och kan användas som ett mått på hur mycket syre som går åt vid ansträngning och för att bestämma konditionsförbättring. Vid konditionsträning förbättras kroppens förmåga att försörja muskeln med syre, vilket bland annat beror på att mängden röda blodkroppar i blodet ökar, vilket gör att blodet kan ta upp mer syre och föra det vidare till musklerna. Dessutom blir hjärtmuskeln större och starkare vid regelbunden träning, då väggen blir lite tjockare och volymen i hjärtkammaren växer. Tack vare den ökade volymen klarar hjärtat att pumpa ut mer blod i kroppen, vilket leder till att det inte behöver slå ett lika stort antal slag för att få ut samma mängd blod som annars.
Pulsen är lätt att mäta, exempelvis genom att lägga två fingrar, helst lång- och pekfinger, på halsen eller handled och beräkna antalet pulsslag under 15 sekunder. Att man inte ska känna pulsen med tummen beror på att det finns en artär som går där, och att det därför kan vara ganska lätt att blanda ihop pulsslagen med slagen i tummen. Antalet pulsslag multipliceras sedan med fyra. De pulsslag man känner på insidan av handleden eller på sidan av halsen är i själva verket... Köp tillgång för att läsa mer

Pulsmätning under träning | Labbrapport | Naturkunskap

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  myycket bra labb, och väldigt bra skriven rapport
 • 2016-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, kdfkdkfdfdfdfdfdfdfdfd
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  asdfghjkjhgfdbbbbbbbbb