Radioaktiv strålning med Am, Sr och Cs | Labbrapport | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • A
  • 9
  • 408
  • PDF

Radioaktiv strålning med Am, Sr och Cs | Labbrapport | Fysik

Syftet med den här labbrapporten är att undersöka vilket ämne som absorberar radioaktiv strålning bäst samt bestämma halvvärdestjockleken för bly.

Innehåll

Inledning
Syfte
Material och metoder
Riskbedömning
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

MATERIAL
• Tre olika preparat som sänder ut radioaktiv strålning, 241Am ( ¬ sönderfall), 90 α Sr ( β ¬ sönderfall) och 137Cs ( γ ¬ sönderfall).
• GM¬rör
• Pulsräknare
• Tidtagarur
• Skivor av olika material (papper, plast, aluminium, järn samt bly). Det behövs 8 stycken bly¬plattor.
• Monteringsstativ, monteringsstavar samt skruvklämmor för att kunna montera upp utrustningen.
• Grafritande räknare, penna samt papper.

INLEDNING
Atomkärnor är uppbyggda av positivt laddade protoner och neutralt laddade elektroner. 1 Eftersom alla protoner har samma laddning innebär det att de kommer stöta bort varandra, repellera, och för att atomkärnan ska stabilare, och inte explodera, finns neutroner emellan protonerna då den repellerande kraften blir svagare ju längre avståndet blir. En annan anledning till att en atomkärna är stabil är den starka kärnkraften. Den fungerar som ett typ lim som verkar mellan ytorna hos 2 nukleonerna om de är i kontakt. Om en atomkärna är väldigt stor, det vill säga, innehåller relativt många nukleoner, kommer en proton i utkanten inte klibba ihop med så många andra nukleoner samtidigt som det finns en väldigt stor repellerande kraft från dem andra många protonerna i kärnan. Detta leder till att protonen i utkanten har lättare att släppa från atomkärnan i jämförelse med en proton som sitter i utkanten på en mindre kärna. Den större kärnan är alltså mer instabil än den mindre. Om det sedan tillkommer en proton till den stora kärnan fäster den bara till sina närmsta grannar, men de andra protonerna kommer bindas svagare till kärnan eftersom de kommer känna av en starkare elektrisk repulsion. Atomkärnan blir helt enkelt mer... Köp tillgång för att läsa mer

Radioaktiv strålning med Am, Sr och Cs | Labbrapport | Fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.