Radioaktiv strålning | Undersökning | Fysik 1a

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 1a
  • B
  • 7
  • 2119
  • PDF

Radioaktiv strålning | Undersökning | Fysik 1a

Syftet med denna undersökning är att få en större förståelse för strålningens biologiska effekter och studera hur de påverkar individen på en djupare nivå samt vad man kan göra för att skydda sig.

Lärarens kommentar

Mycket bra, Betyg: B

Elevens kommentar

Ett mer objektivt språk.

Innehåll

Inledning 3
Syfte och frågeställning 3
Metod 3
Resultat
Vad är radioaktiv strålning? 3
Alfastrålning/Betastrålning/gammastrålning 4
Vart finns strålningen? 4/5
Vad för skydd finns mot strålning? 5
Vad har strålningen för biologiska effekter? 6
Diskussion 7
Källor 7

Utdrag

Inledning:
Strålning är något som har varit kontroversiellt under en lång tid sedan Tjernobyl olyckan, människor och andra levande djur och växter blev exponerade mot stora doser av strålning och förändrades, många utvecklade cancer medan andra lyckades att överleva. Dagligen är man exponerad för radioaktiv strålning, vare sig det är från marken, från rymden och från radioaktiva ämnen som finns i födan och även inuti organismer. Detta fick mig att tänka på hur strålning påverkar kroppens celler som i slutändan kan påverka kroppen negativt och vad man kan göra för att skydda sig mot seriösa skador som man får av strålning. Ämnet är alltså strålningens biologiska effekter.

Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att få en större förståelse för strålningens biologiska effekter och studera hur de påverkar individen på en djupare nivå samt vad man kan göra för att skydda sig, men om vi vill veta det måste vi först och främst förstå vad radioaktiv strålning är, vart man kan finna strålningen här på jorden, hur den påverkar oss, om vi kan skydda oss mot strålning? Och i sådana fall hur?
Efter att man har svarat dessa frågor kan man börja undersöka vad den har för biologisk påverkan... Köp tillgång för att läsa mer

Radioaktiv strålning | Undersökning | Fysik 1a

[0]
Inga användarrecensioner än.