Räkodlingarna i Bangladesh | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 12
  • 2801
  • PDF

Gymnasiearbetet: Räkodlingarna i Bangladesh | Gymnasiearbete

Det här är ett utförligt gymnasiearbete som handlar om vad konsekvenserna är av räkodlingarna i Bangladesh.

Syftet med uppsatsen var att belysa problematiken med räkodlingarna i Bangladesh både för klimatet och för människorna som försörjer sig på produktionen, samt se om det finns en möjlighet att presentera ett mer hållbart alternativ.

Frågeställningarna:
-Hur viktiga är räkodlingarna för Bangladesh ekonomi?
-Vad har räkodlingarna för påverkan på Bangladesh miljö?
-Vad är konsekvenserna av räkodlingarna i Bangladesh ur ett socialt perspektiv?

Lärarens kommentar

Välskriven med utmärkt struktur.

Elevens kommentar

Möjligen skulle jag kunnat gjort en enkät/undersökning för att se hur människor lokalt reagerar på räkodlingar och sedan inkluderat statistiken i uppsatsen.

Innehåll

Abstract
1. Inledning 4
1.1 Bakgrund 4
1.2 Syfte 4
1.3 Frågeställningar 4
2. Metod 5
3. Resultat 6
3.1 Hur viktiga är räkodlingarna för Bangladeshs ekonomi? 6
3.2 Vad har räkodlingarna för påverkan på Bangladeshs miljö? 6
3.3 Vad är de sociala konsekvenser av räkodlingarna i Bangladesh? 7
4. Analys 9
Källförteckning 11

Utdrag

1. Inledning
Många har säkert både hört och läst att man ska undvika att köpa jätteräkor som kommer från tropiska och subtropiska kustområden runt Stilla havet. Ändå ses jätteräkan som en eftertraktad delikatess över hela världen. I takt med att efterfrågan på jätteräkor ökade började forskare se ett samband med räkodlingarna och stegringen av miljöpåverkan. Bangladesh är en av de främsta räkproducenterna i världen där 55 procent exporteras till EU, 35 procent till USA och resterande till Japan . Det är inte otroligt att räkorna i frysdisken i din loka matbutik kommer ifrån Bangladesh. Men vad är egentligen konsekvenserna av räkodlingarna i Bangladesh?

1.1 Bakgrund
Bangladesh är en republik i Sydasien vid Bengaliska viken mellan Indien och Burma. Det är ett av världens mest tätbefolkade länder, där två tredjedelar av befolkningen försörjer sig på jordbruk. Bangladesh har under en längre tid blivit sedd som en av de fattigare länderna i världen men har en BNP på 173 819 000 000, plats 53 men fortfarande en BNP per invånare som är relativt låg på 1 093, plats 138. Detta är ett resultat av en ökande industri i Bangladesh vilket är lika gynnande ekonomiskt som förödande miljömässigt då koldioxidutsläppen bidrar till den globala uppvärmningen.

Global uppvärmning
Global uppvärmning är ett begrepp som ofta används i media. Det som menas med global uppvärmning är att jordens medeltemperatur ökar, vilket resulterar i en rad olika konsekvenser. Allt beror på det som kallas för växthusgaser. I jorden atmosfär finns det alltså växthusgaser, som till exempel koldioxid, vattenånga, metan, kväveoxid, freoner och ozon. Växthusgaser har förmågan att reflektera solens infraröda värmestrålning tillbaka till jordytan. På så vis bidrar dessa gaser att värma upp jorden. Utan den då kallade växthuseffekten hade det inte funnits något liv på jorden då dess medeltemperatur hade legat på -18 grader.
Växthuseffekten är från början en naturlig och livsnödvändig process men på grund av människans extra utsläpp av växthusgaser vid t.ex. förbränning av fossila bränslen har växthuseffekten blivit förstärkt. Mer värme reflekteras tillbaka till jordens atmosfär och temperaturen på jorden ökar. Isar och glaciärer smälter och blottar landsmassor eller ersätts ... Köp tillgång för att läsa mer

Räkodlingarna i Bangladesh | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Räkodlingarna i Bangladesh | Gymnasiearbete.