Rätt kost vid träning | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Rätt kost vid träning | Fördjupningsuppgift

Det här är en fördjupningsuppgift som handlar om vilken kost som krävs för att prestera bäst vid träning. Här går eleven igenom vilka olika kostgrupper det finns och vilken typ av näring man behöver när man tränar.

Lärarens kommentar

Mycket bra samt välomfattande beskrivningar av frågeställningen.

Innehåll

- Inledning & Syfte
- Allmänt om kost
- Vad krävs inom kost för att prestera bäst
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Frågetställningen jag kommer besvara är “Vad krävs inom kost för att prestera bäst” . Det kommer vara begränsat och utgående från mig själv och min sport - fotboll. Punkt 1 handlar om basfakta och grunderna i kost, det kommer sen mynna ut i min frågeställning under punkt 2. Utifrån basfaktan kommer slutsatser dras i punkt 2. Fokus kommer att ligga på intaget innan och under matchen, någon som jag har valt efter att ha lyssnat på Sandra Anderbergs, elit voltör med en klar bild kring kost, och tips.

1 Allmänt om kost
En av de faktorer som påverkar din prestation som idrottare är just kost. Den har precis lika stor påverkan på resultatet som allt annat du gör inför prestationstillfället. Under senare år har kost uppmärksammats än mer och idrottare som såväl tränare börjar lägga allt mer fokus på... Köp tillgång för att läsa mer

Rätt kost vid träning | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.