Rättsfall 2015:11 | Fredagsmys | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Affärsjuridik
  • C
  • 3
  • 1156
  • PDF

Rättsfall 2015:11 | Fredagsmys | Sammanfattning

En sammanfattning av ett rättsfall (2015:11) inom marknadsrätten i affärsjuridik. Rättsfallet handlar om marknadsföring av snacks där Fredagsmys AB anklagas av OLW för att använda sig av ordet fredagsmys som också används i OLW´s reklamfilmer.

Eleven skriver också vad eleven tycker är det riktiga i saken.

Utdrag

”Orcla Confectionery & Snacks Sverige AB (OLW) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite av en miljon kr, eller annat verkningsfullt vitesbelopp, ska förbjuda Fredagsmys AB att i marknadsföring av snacks använda kännetecknet ”fredagsmys” eller att eljest i sådan marknadsföring använda uttrycket ”fredagsmys” eller motsvarande på sätt som anknyter till OLW:s renommé.”

OLW har sedan 2009 uttryckt ordet ”fredagsmys” i sina marknadsföringar och därmed gjort detta uttrycket till deras kännetäcken. OLW är ett företag som säljer olika typer av snacks med olika 1 smaker. Fredagsmys AB är ett företag som konkurrerar med OLW då dem både säljer snacks och använder sig av ordet ”fredagsmys” i sin marknadsföring och sitt namn.

”Om en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares kända produkter, kännetecken eller liknande, s.k. renommésnyltning, anses det enligt fast praxis strida mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL.” ”Fredagsmys” är OLW:s renommé och de marknadsför ”leve fredagsmyset” på sina chipspåsar. Fredagsmys AB har gjort reklam på bl.a. genom sin Facebook-sida och även genom sin webbplats www.fredagsmys.se.com ”fredagsmysar” och många fler liknande citat och ord för denna marknadsföring. Hemköp i Stockholm fick in Fredagsmys AB:s snacks och blev uppsatta på snacks-hyllan bredvid OLW:s snacks, där såg man tydligt liknelserna mellan de båda tvås marknadsföring. Genom att Fredagsmys AB har använt sig av mycket liknande marknadsföring som OLW så visar det en tydlig renommésnyltning. Fredagsmys AB har bara glidit med på OLW:s renommé. Fredagsmys... Köp tillgång för att läsa mer

Rättsfall 2015:11 | Fredagsmys | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.