Rättsfall: Falsk marknadsföring av läkemedel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Företagsekonomi 2
  • A
  • 2
  • 739
  • PDF

Fördjupningsuppgift, Sammanfattning: Rättsfall: Falsk marknadsföring av läkemedel

En sammanfattning av ett rättsfall som beskriver en talan väckt av läkemedelsföretaget Nordic Drugs AB mot läkemedelsföretaget Reckitt Benckiser Healtcare A/S för falsk marknadsföring av läkemedlet Galieve. Även domen beskrivs och förklaras här.

Lärarens kommentar

Mycket bra utfört, når definitivt A kriterierna.

Utdrag

Innehållet i reklamen får inte innehålla sådant som medför skada eller på något vis tyda icke funktionell eller liknande som gör att människor undviker att söka vård. Vid marknadsföring av humanläkemedel ska den typ av informationen lämnas för särskilda betydelser för allmänheten samt för dem person har behörighet att förordna eller lämna ut läkemedel. När man marknadsför alternativa mediciner som registrerats skall informationen anges på förpackningen och bipacksedeln. Traditionella växtbaserad läkemedel som marknadsförs ska tydligt ha med på produkten att det är registrerat traditionellt... Köp tillgång för att läsa mer

Rättsfall: Falsk marknadsföring av läkemedel

[0]
Inga användarrecensioner än.