Rättsfallet NJA 1993 s. 553 | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Privatjuridik
  • A
  • 3
  • 1258
  • PDF

Rättsfallet NJA 1993 s. 553 | Analys

En analys av rättsfallet NJA 1993 s. 553, där två pojkars "skojbråk" gått överstyr och den ena pojken i samband med detta gjort illa den andra. Eleven diskuterar ostridiga och ostridiga fakta i fallet, samt hur Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen dömde i fallet (och varför det skiljer sig).

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Väldigt bra analys och intressant läsning.

Elevens kommentar

Förtydliga och använd bättre formuleringar.

Utdrag

J.P. överklagade till Hovrätten där han yrkade att åtalet i första hand skulle ogillas. Hans andrahandsyrkande var att straffet i alla fall skulle sänkas, i det här fallet antalet dagsböter. Ändringen bestreds av åklagaren som fortfarande yrkade på misshandel. Hovrätten fastställde Tingsrättens dom.
Återigen överklagades domen, nu till Högsta Domstolen. Där blev dock bedömningen lite annorlunda. J.P. yrkade fortfarande samma sak, att åtalet skulle ogillas eller i varje fall att antalet dagsböter skulle sänkas. Efter att både... Köp tillgång för att läsa mer

Rättsfallet NJA 1993 s. 553 | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.