Rättsordning | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • VG
  • 1
  • 200
  • PDF

Rättsordning | Sammanfattning

En mycket kort och enkel sammanfattning av begreppet rättsordning. Här går eleven också kort igenom hur lagstiftningen går till i Sverige.
Uppgiften är skriven i kursen Samhällskunskap 1b och eleven gick i årskurs 2 på det samhällsvetenskapliga programmet.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Ett land behöver en rättsordning för att kunna fungera och utvecklas.
Medborgarna måste kunna lita på att det finns lagar och regler som följs.

Staten ska ha som målsättning att en demokratisk beslutad lagstiftning ska gälla alla.
Alltså: att landets lagar är demokratiskt beslutade och att alla är nöjda med de, och att dessa lagar ska gälla alla.

Sverige är medlem i Eu, och eu har sin egen rättsordning (egna regler) och det betyder att eu:s rättsordning spelar stor roll i Sveriges rättsordning.

Rättsordning är namnet på systemet med rättsregler i ett land.
Rättsordningen kan ändras när ............. Köp tillgång för att läsa mer

Rättsordning | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.