Rättsprocess misshandel | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Affärsjuridik
 • C
 • 6
 • 2863
 • PDF

Rättsprocess misshandel | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som spelar upp en rättsprocess i ett mål om misshandel. Begrepp som målsägande, domare, dom, åklagare med flera används i beskrivningen.

Utdrag

God kväll mitt namn är Pernilla Domsson och är rådman här vid tingsrätten och ordförande i rätten idag. I rätten ingår också tre nämndemän Jessica Martinsson Katarina Svensson och Ida Palm och på min vänstra sida sitter notarien Peter Johnsson som sköter tekniken vid förhandlingen.
Åklagar myndigheten företräds av kammaråklagaren Cecilia Karlsson tilltalad är Solange Knowles och för Solange så har rätten förordnat Henry Li som offentlig försvarare. Målsägande är Jessica Åkesson och för Jessica har rätten förordnat advokaten Roland Dickson som målsägande biträde. Och på åklagarens begäran så har vi kallat på vittnet Laurent Andersen och är delgiven kallelsen idag och sitter vad jag förstått utanför och väntar. Och då ska det inte finnas något hinder för att förhandlingarna ska hållas.
Då ska vi höra vilka yrkande som åklagaren och målsägande har. Det yrkas för misshandel, Solange har på kvällen den 15:e juli 2013 på restaurang City i Stockholm uppsåtligen tillfogat Jessica Åkesson smärta rånade skrapor och blodvite genom att utdela flera slag och sparkar mot huvudet. Jessica begär också skadestånd av Solange med totalt 13k kronor jämte ränta enligt 6:e paragrafen räntelagen från brottsdatum till dess bet sker. Av beloppet avser 10k kränknings ersättning och 3k avser ersättning för sveda och värk.
Och vilken är Solange inställning till yrkandena?
Solange förnekar till brott. Hon har endast i självförsvar gett Jessica Åkesson en lättare knuff varpå hon på sin berusning fallit omkull, och eftersom Solange förnekar brott ska hon inte betala något skadestånd och anser inte heller att beloppen är rimliga.
Då har vi fått klarhet i parternas inställning. Och då lämnar jag ordet till åklagaren för att utveckla åtalet
Jessica Åkesson var alltså på restaurang City den här aktuella kvällen med sin flickvän och sina kompisar. Under kvällen så blir hon utsatt för en oprovocerad misshandel genom spark och slag mot hennes kropp och huvud. Som skriftlig bevisning åberopa jag det rättsintyg och fotografi som finns i förundersökningen och Jessica... Köp tillgång för att läsa mer

Rättsprocess misshandel | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt bra där eleven redogör somliga juridiska begrepp smidigt i texten, väldigt intressant fall och bra struktur!