Rättsprocess i Sverige | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Samhällskunskap A
  • A
  • 5
  • 1250
  • PDF

Rättsprocess i Sverige | Fördjupningsarbete

Ett kortare fördjupningsarbete som redogör hur den svenska rättsprocessen går till, från brott till dom. Eleven presenterar ett fiktivt fall där en en misshandel skett och filmats av övervakningskameror, och hur processen sedan går till när den skyldige sedan ställs inför rätta.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Avhandling
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Inledning: Vad är en rättsprocess? Vad händer när man begått ett brott? Vad händer när man har blivit utsatt för ett brott? Hur är händelseförloppet från brott till fällande dom? Jag har tagit reda på hur rättsprocessen går till.

Syfte: Jag valde att arbeta med rättsprocessen för att jag själv vill veta hur en rättsprocess går till. Jag kommer att berätta om olika scenarion efter att en misshandel har ägt rum. Brottet kommer att ske med vittnen kameraövervakning och den misstänkte kommer gripas på plats. Jag tar reda på hur en rättsprocess går till genom att kolla böcker, hemsidor, uppslagsverk och tidningsartiklar. Jag kommer att vara mycket källkritisk.

Avhandling: Det är lördag kväll. Bosse är på väg hem från krogen. Han är något alkoholpåverkad men tillräckligt nykter för att förstå vad som händer runt omkring honom. Plötsligt kommer en annan man fram och slår oprovocerat Bosse på näsan. Bosse faller i marken och blöder näsblod. Ett par längre bort ser vad som händer och ingriper mannen i paret (som vi kallar Lasse) brottar ner och håller fast den gärningsmannen (han som begick misshandeln som vi kallar Hasse). Och kvinnan i paret ringer 112. Hon ber polis komma till platsen för en misshandel och berättar att den gärningsmannen och målsägaren (den som är utsatt för brott alltså Bosse) finns kvar på platsen. Några minuter senare kommer polis till... Köp tillgång för att läsa mer

Rättsprocess i Sverige | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-03-20
    väldigt bra faktiskt, trodde inte det till en början. väldigt bra skriven, detaljerad vilket gör att man verkligen förstår. oerhört bra! dock finns det lite att arbeta med texten då det finns slarvfel, dåliga uppsättningar av meningar. ger den 4/6