Rättspsykologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2b
  • B
  • 6
  • 248
  • PDF

Rättspsykologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om rättspsykologi, med fokus på vittnespsykologi och brottspsykologi. Här förklaras vad rättspsykologi är och de olika psykologiska teorier som används inom detta fält. Dessutom förs en personlig diskussion kring olika rättspsykologiska teorier, bland annat det kognitiva perspektivet, Freuds psykologi och Bowlbys teorier.

Lärarens kommentar

Mycket bra välgrundad och nyanserad text om rättspsykologi.

Utdrag

Rättspsykologi betyder psykologi i rättsväsendet. Man kan säga att rättspsykologi innehåller två inriktningar, den ena inriktningen berör de människor som kommer i kontakt med rättsväsendet men också rättsväsendet i sig. I denna inriktning studeras de aktörer som kommer i kontakt med rättsväsendet i ett psykologiskt perspektiv, personer som poliser, åklagare och domare men också de som är där tillfälligt som vittnen, brottsoffer och misstänkta gärningsmän. Utifrån denna inriktning kan man säga att rättpsykologi definieras som det vetenskapliga studiet av de...

Det är många olika begrepp inom vittnespsykologin som låter lika men det är ytterst viktigt att hålla dem isär för att få fullständigt korrekt information från vittnen. Detta är viktigt för att den misstänkte inte ska gå fri, eller bli oskyldigt dömd. Tillförlitlighet och fullständighet är viktigt att hålla isär, till exempel om ett rån begåtts i en butik och två i personalen bevittnat rånet så säger det ena vittnet att den såg två personer och den ena var kort medan den andra var lite längre. Utsagan är tillförlitlig även om den inte är speciellt fullständig. Det andra vittnet såg hela händelsen och...

Det råder förutfattade meningar om hur viktigt det kognitiva perspektivet är inom rättsväsendet. Otaliga studier har därför gjorts inom vittnespsykologi som främst fokuserar på de faktorer som fokuserar på tillförlitligheten hos ett vittnesmål. Det har genom detta bevisats att vi inte är passiva mottagare till informationen utan att det rör sig om en konstruktiv process. Detta eftersom att när vi minns en situation så sker ett samspel mellan människans psykologiska egenskaper, den händelse som pågår. I dagsläget så använder sig utredare av kognitiva intervjun som bygger på... Köp tillgång för att läsa mer

Rättspsykologi | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Rättspsykologi | Fördjupningsuppgift.