Rättvisa och jämlikhet | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 1
  • 612
  • PDF

Rättvisa och jämlikhet | Sammanfattning

En enkel sammanfattning och kortfattad diskussion som handlar om jämlikhet och rättvisa. Enkel jämlikhet beskrivs utifrån flera sociala och politiska perspektiv. Dessutom förklaras begreppen behovsprincipen, dygdeprincipen, meriteringsprincipen och bidragsprincipen kort.

Elevens kommentar

Sök upp gärna resterande begrepp som finns längst ner i dokumentet för att få bättre koll och bredare perspektiv inom detta ämne.

Utdrag

Jämlikhet och rättvisa beror på syfte och hur regler är uppsatta. Rättvisa är ett positivt begrepp då det är knappt någon som skulle kämpa för ett orättvist samhälle. Rättvisa råder när de skillnader som finns i samhället är just de skillnader som bör finnas, dvs dom skillnader som uppstår är rimliga. Viktigt är också att vi alla är lika inför lagen.
Enkel jämlikhet
Bygger på att alla har samma värde och därför ska alla behandlas lika. Det är en typ av egalitarism som betyder likhet. Enligt egalitarismen är jämlikhet nödvändigt för att uppnå ett rättvist samhälle. Fördelning av slutresultatet – innebär att var och en får lika mycket oavsett... Köp tillgång för att läsa mer

Rättvisa och jämlikhet | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.