Raoul Wallenberg - One Person Can Make a Difference

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Engelska 7
 • B
 • 5
 • 1313
 • PDF

Presentation, Sammanfattning: Raoul Wallenberg - One Person Can Make a Difference

En uppsats på engelska (essay) som handlar om den svenska diplomaten Raoul Wallenberg, hans liv och hans insats för att hjälpa utsatta judar under andra världskriget. Eleven berättar om den inspirerande Wallenberg och hur han gjorde skillnad (one person can make a difference).

Lärarens kommentar

A well written essay with a few grammatical errors.

Elevens kommentar

There are a few grammatical errors.

Utdrag

Raoul Wallenberg is not just an inspiration to us all because of his actions, but also his words. This man of knowledge and courage once wrote: “Never postpone until tomorrow what you can postpone until the day after.” Even though we see this extraordinary man as something more that he is, he is just a man. A man who is not by any means perfect. A man who did not receive the best grades in all of his subjects. But a man during his college years in the United States decided to follow the road of architecture, instead of following his family's wishes of becoming an engineer. When he decided to... Köp tillgång för att läsa mer

Raoul Wallenberg - One Person Can Make a Difference

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra information!