Rapport: Cypernkonflikten | Orsaker | Konsekvenser | Lösningar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 10
  • 2561
  • PDF

Rapport: Cypernkonflikten | Orsaker | Konsekvenser | Lösningar

En rapport i form av en konfliktanalys av Cypernkonflikten. Rapporten är utformad enligt rapportmall och svarar på frågeställningar om konfliktens orsaker, konsekvenser och lösningar.

Innehåll

Cypernkonflikten: En studie av dess orsaker, konsekvenser och lösningar

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar
1.3 Metod och källhantering
1.4 Källpresentation
2. Undersökning/resultat
2.1 Vilka bakomliggande politiska, ekonomiska och/eller sociala orsaker finns det till konflikten?
2.2 Vilka är de politiska, ekonomiska och/eller sociala konsekvenserna av konflikten?
2.3 Vilka insatser har gjorts hittills för att lösa konflikten?
3. Slutsatser/diskussion
4. Litteratur- och källförteckning

Utdrag

Det var i och med självständigheten som konflikten började trappas upp på riktigt, eftersom grekcyprioterna och turkcyprioterna nu var tvungna att sammarbeta för att kunna styra landet på egen hand. Under 1963 och 1964 utvecklades konflikten till ett inbördeskrig, där turkcyprioterna drabbades hårdast. Det man var oense om var bland annat huruvida folkgrupperna skulle ha en armé tillsammans eller inte. Grekcyprioterna var också väldigt missnöjda över att Cypern inte blev... Köp tillgång för att läsa mer

Rapport: Cypernkonflikten | Orsaker | Konsekvenser | Lösningar

[0]
Inga användarrecensioner än.