Rapport: Konflikten i Somalia | Orsaker | Konsekvenser | Lösningar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 16
 • 6771
 • PDF

Rapport: Konflikten i Somalia | Orsaker | Konsekvenser | Lösningar

En samhällsvetenskaplig rapport som handlar om konflikten i Somalia. Rapporten syftar till att utreda sambandet mellan orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar gällande konflikten, och utgår från följande frågeställningar:

- Vilka grundläggande orsaker går att finna till befolkningens situation i landet idag?
- Hur har konsekvenserna av konflikten, bristen på mänskliga rättigheter och internationella aktörers inverkan, påverkat samhället och befolkningen i Somalia?
- Vad finns det för möjliga lösningar till konflikten i landet?

Lärarens kommentar

Bra jobbat! Intressant uppsats med analyserande resonemang.

Innehåll

1. Inledning 4-5

1.1 Bakgrund 4-5
1.2 Syfte och frågeställningar 5
1.3 Begreppsdefinitioner 5

1.4 Material och Metod 6
1.4.1 Metod, Material och Urval 6
1.4.2 Brister på Metod och Material 6-7

1.5 Avgränsingar 8

1.6 Disposition 8

1.7 Teori 9-11
1.7.1 Demokratiteorin 8-9
1.7.2 Kritisk teori - världssystemsmodellen 9-11

2. Resultat .11-15
2.1 Orsaker till den humaitära katastrofen 11-13
2.2 Konsekvenser av konflikten gällande samhället och befolkningen i Somalia 13-14
2.3 Möjliga lösningar till konflikten 14-15
3. Avslutande diskussion 16

Källförteckning
1. Litteratur 17
2. uppsatser/rapporter 17
3. internetartiklar 17-18
4. internetsidor 18-19
5. Uppslagsverk 19-20
6. Bilagor 21

Utdrag

Sammanfattning
Uppsatsen syfte är att skapa medvetenhet om människors situation i Somalia. Om de inbördeskrig, traditioner och brist på utveckling som är grunden för de försämrade rättigheterna i landet, samt diskutera vilka möjliga lösningar som kan bidra till en hållbar utveckling för det Somaliska samhället. Frågeställningar lyder som följer: Vilka grundläggande orsaker går att finna till befolkningens situation i landet idag? Hur har konsekvenserna av konflikten, bristen på mänskliga rättigheter och internationella aktörers inverkan, påverkat samhället och befolkningen i Somalia? Vad finns det för möjliga lösningar till konflikten i landet? Via en skivborsundersökning besvaras frågorna med kvantitativa och kvalitativt material samt hjälp av metoden kausalanalys. Resultaten och slutdiskussionen analyseras även med hjälp av två teorier: Demokratiteorin och en Kritisk teori - världssystemsmodellen. Resultatet visar att det finns en stark korrelation mellan bristande kunskap och politisk instabilitet gällande den humanitära situationen, samt en avstannad utveckling inom ett lands progression. Samarbeten både internationellt och nationellt är ytterst nödvändiga för en förändrad positiv utveckling och möjliga lösningar till konflikten i Somalia.

1. Inledning
1.1 Bakgrund

Centralregeringen i Somalia har inte varit funktionell sedan 1991. Väpnade strider förekommer dagligen i delar av landet och den humanitära situationen är en av de svåraste i världen. Den internationellt erkända federala övergångs regering, Transitional Federal Government, TFG, befogar endast makt över Mogadishu, Somalias huvudstad. Följaktligen är statsapparaten mycket svag och således är även de mänskliga rättigheterna av lägre prioritet. Frånvaron av en fungerande statsbildning skapar en ostabil tillvaro där det inte är möjligt att tilldela en specifik individ eller grupp ansvaret för situationen. Uppgifter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna är svår att tillhandahåll då en internationell närvaro är låg i södra och centrala Somalia. Den väsentliga informationen från oberoende källor är även svår att bedöma, och som resultat är det mycket problematiskt att rättfärdiga tillståndet för rättigheterna i landet.

Förhållandena varierar inom olika delar av Somalia. En mindre utvecklade demokrati börjar bli mer omfattande inom den nordvästra och nordöstra regionen, vilket kan tolkas som ett viktigt tecken på utveckling. Säkerhetsläget är således förhållandevis stabilt. I de centrala och södra delarna av landet råder emellertid det mest komplicerade säkerhetsläget. Väpnade oppositionen strider dagligen med den fredsbevarande styrkan AMISOM från den Afrikanska unionen, och somaliska regeringens styrkor eller milisgrupper som stödjer TFG. Striderna orsakar kriser inom de mänskliga rättigheterna i och med flyktingströmmar och krigsförbrytelser. Försvinnanden, gripanden och mord av journalister och... Köp tillgång för att läsa mer

Rapport: Konflikten i Somalia | Orsaker | Konsekvenser | Lösningar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välutbyggd och strukturerad! Tack så mycket!
 • 2015-09-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Lätt den bästa jag uppsatsen jag läste!
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  sanningen den var aaaaaaaaaa