Rapport: Konflikten i Syrien

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • VG
 • 23
 • 7309
 • PDF

Rapport: Konflikten i Syrien

En rapport som handlar om konflikten i Syrien, som fick sin start i den arabiska våren 2010. Här undersöks konflikten utifrån frågeställningarna:

- Hur och varför började Syrienkonflikten?
- Vilka konsekvenser har detta fått för befolkningen och landet?

Lärarens kommentar

Bra samt bra reflektion.

Innehåll

1. Inledning
1.2 Syfte & problemställning
1.3 Metod
2. Syrienkonflikten
2.1 Historisk bakgrund
2.2 inbördeskriget i Syrien
2.3 Hafez Al Assad
2.4 Efter Hafez al Assads död (Bashar Al Assad)
3. UNDERSÖKNINGEN -ORSAKER OCH KONSEKVENSER
3.1 Definition av den arabiska våren
3.2 Orsaker Enligt SvD
3.3 Orsaker enligt Globalis
3.4 Konsekvenser av inbördeskriget i Syrien
4. Diskussion
5. Källkritik
6. Käll & litteraturförteckning

Utdrag

Frankrike försöker att ombilda Syrien till minrepubliker där den syriska nationaliströrelsen bekämpar religiösa enklaver för att det inte ska bli en växande arabisk nationaliströrelse som hade det viktigaste centrum i Damaskus. De ville att Syrien ska förenas till ett självständigt stat. ``Orouba`` som betyder ``arabisk frihet`` var deras gemensamma princip där de passerade gränserna mellan religioner och stadstater. De blev oerhört lockade av en sådan ideologi särskilt... Köp tillgång för att läsa mer

Rapport: Konflikten i Syrien

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-08-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ksldfksdölkfölsdkfölsdkfölksdölfksdölkfölsdkfölsdölkf
 • 2016-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  skit bra skrivet! taack så mkt!