Rapport i Svenska: Likheter mellan slang och ungdomsspråk

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska som andraspråk 2
 • B
 • 7
 • 1792
 • PDF

Rapport i Svenska: Likheter mellan slang och ungdomsspråk

En rapport som handlar om ungdomsspråk och slang, och bland annat behandlar frågan om vilka likheter som finns mellan de olika språkfenomenen.

Rapporten utgår från följande frågeställningar:

• Vad för ord används mest hos ungdomar? Hur skiljer det sig ifrån det manliga och kvinnliga språket?
• Hur är ungdomarnas tal och skrivspråk?
• Spelar staden någon roll för uttrycken och orden som används?
• Är ungdomsspråk ett längre ord för slang?

Innehåll

1 Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte 3
1.3 Frågeställningar 3
2. Metod 3
3 Resultat 4
4 Diskussion/analys 6
5 Sammanfattning 6
6 Källförteckning/litteraturförteckning 7

Utdrag

Talspråken ses oftast som mycket slarvigare än vuxnas när detta egentligen inte är helt korrekt, enligt undersökningar som gjorts har man märkt att ungdomar med sina kompisar inte alls pratar sådant, man har visserligen ett otydligt uttal och man pratar i munnen på varandra men detta behöver inte betyda att det skiljer sig från vuxnas talspråk. Faktiskt är detta tvärtom, man har märkt att vuxna också pratar i sådana drag med en kompis. Man har kommit fram att man anpassar... Köp tillgång för att läsa mer

Rapport i Svenska: Likheter mellan slang och ungdomsspråk

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2018-03-27
  Ser bra ut, men referenserna i slutet är inte korrekt skrivna.
 • 2016-02-09
  det var jätte brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaa
 • 2017-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  DEN HJÄLPTE MIG JÄTTE MYCKET