Rasbiologi | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 6
 • 2923
 • PDF

Rasbiologi | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om fenomenet rasbiologi, och dess förekomst i Sverige. Rasbiologins historia gås igenom här, från Carl von Linné till Retzius långskallar och kortskallar via rasbiologiska institutet i Uppsala och fram till tvångssteriliseringarna av "sinnessvaga" som pågick fram till 70-talet.

Innehåll

Rasbiologi

- Carl von Linné
- Rasbiologin väcker intresse
- Långskallar och kortskallar
- 1890-talet
- Herman Lundborg och det rasbiologiska institutet
- Sterilisering
- Analys
- Källdiskussion
- Källor

Utdrag

Eftersom rasindelningen av Carl von Linné väckte ett stort intresse för att kategorisera människan började man att forska mer och mer. Man började rangordna människan efter hur de såg ut och som en konsekvens av Linnés kategorisering var de som hamnade högst upp i rangordningen den ”nordiska smarta, blåögda, muskulösa, långa och blonda mannen” eftersom man ansåg att... Köp tillgång för att läsa mer

Rasbiologi | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  inte så mycket om nuvarande rasbiologin men annars mycket bra!! mycket insporation!
 • 2018-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra o tydligt