Hatbrott i USA | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 886
  • PDF

Hatbrott i USA | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om hatbrott i USA. Eleven redogör inledningsvis för vad hatbrott innebär och dess historiska bakgrund i USA. Vidare så diskuteras förekomsten av rasism i dagens USA, och eleven jämför situationen med hur det ser ut i Sverige.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Hatbrott är ett samlingsnamn på flera olika brott där motivet kan härledas till förutfattade meningar mot en identifierbar grupp och därför strider mot de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde. Ett hatbrott begås ofta på grund av en etnicitet eller färg. Personen som utför brottet anser till exempel att färgade människor är mindre värda.

Hatbrott har förekommit ofta i USA de senaste åren. I hela världen finns det uppgifter om rasteorier och hatbrott men de största av dem alla verkar ha sin rot i USA. En utav orsakerna tycks finnas i det amerikanska slaveriets historia.

I början av 1500-talet börjande man importerade afrikaner som slavar eller billig arbetskraft för de nya invånarna i Amerika. De kom genom triangelhandeln, d.v.s. att slavar skickades till USA (New England). Därefter skickades råvaror som socker, ull och tobak till Europa som i sin tur skickade tyger och kläder till Afrika. Denna handel varade... Köp tillgång för att läsa mer

Hatbrott i USA | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Hatbrott i USA | Inlämningsuppgift.