Rascism | Essay

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Engelska 6
  • A
  • 2
  • 939
  • PDF

Argumenterande text: Rascism | Essay

Här är en kort essay på engelska, där eleven redogör för sin uppfattning av rasism i Sverige.

Uppgiftsförmulering

• Hur upplever du rasism i dag? Ge exempel på hur ras historia har haft en effekt på dagens samhälle.
• Vilka är de föremål för rasism och hur visar det i Sverige och USA och resten av världen?
• Varför finns fortfarande rasism? Vilka åtgärder skulle vara nödvändigt för att undanröja rasism?
• Jämför vad du lärt dig från filmen och texter med det svenska samhället av idag. Du kan till exempel fundera över varför Sverigedemokraterna är så framgångsrika.

Lärarens kommentar

Du har lämnat in en välarbetad uppsats med gott flyt och goda ordval. Dina sambandsord fungerar ypperligt, vilket skapar en röd tråd för din läsare att följa.

Utdrag

”I refuse to accept the view that mankind is so tragically bound to the starless midnight of racism and war that the bright daybreak of peace and brotherhood can never become a reality... I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word.” - Martin Luther King Jr. Racism is the maximum hatred for a minimum of reason. Teaching our future generations to be intolerant, behave disrespectful and to disdain your fellowmen will bring nothing but malice into this world.
I have never been exposed to racism myself, but it do not mean that it is not common or unusual. Racism is a choice and you can decide wether you want to be open minded and not judgmental or if ... Köp tillgång för att läsa mer

Rascism | Essay

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-30
    Very well written thank you so much

Material relaterade till Rascism | Essay.