Rasism | Bakgrund | Orsaker | Konsekvenser | Åtgärder

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • VG
 • 6
 • 2292
 • PDF

Fördjupningsarbete: Rasism | Bakgrund | Orsaker | Konsekvenser | Åtgärder

En uppsats kring rasism. Fokus ligger på rasismens bakgrund, orsaker, förekomst i Sverige, konsekvenser samt åtgärder.

Lärarens kommentar

Bra.

Innehåll

RASISM
- Inledning
- Problemställning
- Analys- och resultatdel
-- Vad är rasism?
-- Rasismens bakgrund
-- Hur ser rasismen ut i Sverige idag och vilka är orsakerna till den?
-- Vilka blir konsekvenserna av rasismen?
-- Vilka åtgärder vidtas för att minska rasismen?
- Diskussion med slutsatser
- Källförteckning

Utdrag

"2. Rasismens bakgrund
Först dök ordet/begreppet rasism upp efter mellankrigstiden i samband med omvärldens kritik om den tyska nazismen. Under andra välrdskriget 1939-1945 hade nazismen tagit över många delar av europa. I Tyskland hade judarna inga rättigheter, de plågades, torterades och fördes till koncentrationsläger där dem brändes. Även sigenare och romer hade förlorat sina liv bara för att de inte tillhörde den ariska rasen liksom judarna. Enligt Adolf Hitler ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Rasism | Bakgrund | Orsaker | Konsekvenser | Åtgärder

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-06
  inledning är ganska intressant och slutsatsen är bra. jag tycker texten och ordval är lättläst och uppsatsens innehåll är begripande.
 • 2015-03-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra uppsats som var till stor hjälp då jag skrev en debattartikel om rasifiering och rasism.
 • 2016-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra skriven text och spännande.
 • 2016-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsats ! ! ! !!!!