Rasism och slaveri | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 4
  • 2218
  • PDF

Rasism och slaveri | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om rasism och slaveri, och undersöker hur man resonerade kring slaveri i USA förr samt hur slaveriets konsekvenser syns i dagens samhälle. Dessutom diskuteras imperialism och mekanismerna bakom rasism mer ingående.

Innehåll

1. a. På vilka sätt försökte ”de vita” rättfärdiga förtrycket av de svarta slavarna?
b. Hur rättfärdigas förtryck och rasism idag? Motivera vad du tror på! Hur tänker en rasist?
2. Efter slaveriets avskaffande i USA fortsatte rasdiskrimineringen som förut.
Jag vill att du undersöker på vilka sätt svarta blev diskriminerade (1865 – 1960). Ge konkreta exempel och motivera dina svar.
3. På vilka sätt har slaveriet bidragit till att mörkhyades situation i USA ser ut som den gör idag? Förekommer det fortfarande diskriminering av svarta? Ge konkreta exempel och motivera dina svar. (Du får gärna ge exempel även utanför USA).
4. Folkmorden i Rwanda har en direkt koppling till Imperialismen och dess följder. Vad menar jag med det påståendet? Förklara kortfattat men tydligt!
5. Anser du att FN:s handlingsförfarande i Rwanda har med rasism att göra? Varför/varför inte?
6. Slutligen vill jag att du resonerar kring följande; Kommer rasism alltid att finnas, eller är det någonting som vi kan få ett slut på? Motivera!
- Källor

Utdrag

Eftersom alla använde de svarta som slavar så ansågs det som normalt trots att det var människor, som vi kan se idag. Däremot så såg man de svarta som en annan sorts ras eller varelse jämfört med de vita, man ansåg att de var som djur vilket också ledde till att man tyckte att det var mer okej att göra som man...

Jag tror att det har mycket med att man placerar in människor i ras kategorier och anser att svarta och vita människor är olika sorter. Som i t.ex. Sverige så anser rasister att det är invandrarna som begår alla brott och förstör, men är det så? Enligt statistik så begår de mer brott än en vanlig svensk men om man då kollar på dess förutsättningar sen de kommit hit så kanske det inte är så konstigt, men det är inga rasister vill se. Man har även sett enligt statistik att den största andelen som...

När slaveriet även avskaffades i sydstaterna i USA så blev självklart de som ägde slavarna förbannade men man insåg snabbt att slavarna stannade och jobbade kvar. Rätt självklart såhär i efterhand då man insett att de hade levt hela deras liv som slav och på plantagen och helt plötsligt blir dem fria och vet inget annat än de som de sett som slav och anser därför att det inte har något annat val än att stanna, de vet troligtvis inte att det ens finns ett annat ”liv” att leva. Detta leder till att slavarna fortsätter... Köp tillgång för att läsa mer

Rasism och slaveri | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.