Rasism ur ett samhällsperspektiv | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Samhällskunskap 2
 • VG
 • 5
 • 2213
 • PDF

Rasism ur ett samhällsperspektiv | Analys

En analys som ser närmre på rasism ur ett samhällsperspektiv. Eleven redogör inledningsvis för vad rasism innebär och hur det uppstår, och analyserar sedan faktorerna till rasismen i Sverige och det svenska samhället. Vidare så diskuteras hur kan man motverka och förebygga rasism.

Innehåll

Redovisningsuppgift 2

- Inledning
- Teori
- Avslutning
- Källor

Utdrag

FN:s konvention definierar rasism på följande vis;
'Varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.'

Rasism eller 'att vara rasist' kan betyda många olika saker, men främst menas det att människor kan delas in i olika raser, att dessa raser har olika färdigheter och på så vis är olika bra, vilket i förlängningen betyder att vissa människor är mer värda än andra - baserat på deras etnicitet, religion, hudfärg, kulturtillhörighet med mera. Ordet är dock väldigt nytt, till skillnad från dess betydelse som brukats i tusentals år - uttrycket blev mer och mer frekvent under mellankrigstiden i samband med nazikritiken. Idag är vetskapen om ordets innebörd minst sagt förvirrat för en stor mängd människor, som inte tycks veta vad det betyder - åtminstone inte på ytans lågvattenmärke.

Efter andra världskriget blev antisemitism impopulärt, men människans behov av att rikta fingret i fjärran riktning försvinner bevisligen inte så lätt. Sedan många år har muslimhatet i Sverige och världen fortsatt att öka. Ofta i sociala medier, debatter och diskussioner kan man höra att detta dömande av en grupp inte är rasism, då muslimer inte är en ras. Som tidigare påpekat - det finns en tydlig förvirring kring ordets betydelse.

Till skillnad från etnicitet och hudfärg är rasistiska värderingar och synsätt ingenting som är möjligt att födas med - rasism kommer ifrån hur man lär sig leva, uppfatta saker och hantera problem och rädslor. Grundbulten varifrån all rasism och allt förakt kommer är rädsla, vilket är en djupt mänsklig egenskap som ingen slipper undan. Man är helt enkelt rädd för det man inte känner igen och istället för att försöka förstå det och lära av det så skjuter man det ifrån sig - att leva med den inställningen kan leda till många dåliga saker, en av dem är rasistiska värderingar.

Om man ser rasism utifrån den enskilda individens perspektiv så handlar det i grunden om dålig självkänsla, en otrygghet eller ett missnöje inför sitt liv eller sin situation och inte minst en oförmåga att spåra sin rädsla (och alla sina andra känslor) till sig själv. En annan sak som är djupt mänsklig, liksom att känna rädsla, är att vi människor har lätt för att hitta det vi söker - vilket gör det t.ex. lätt att finna problem med ett mångkulturellt samhälle om vi letar efter det. Det finns dessutom många faktorer i vårt samhälle som hjälper oss att hitta dessa saker; media poängterar väldigt... Köp tillgång för att läsa mer

Rasism ur ett samhällsperspektiv | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycke Mycke finnnn!!