Rasismen idag | Diskuterande Text | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Etnicitet och kulturmöten
  • B
  • 12
  • 3795
  • PDF

Rasismen idag | Diskuterande Text | Fördjupningsarbete

Texten diskuterar olika former av rasism och använder sig av viktiga begrepp som islamofobi, etnicitet, strukturell rasism, minoritet med mera för att beskriva fenomenet. Historiska perspektiv läggs fram såväl som nationella och aktuella skeenden. Ett fokus på rasism i Sverige framgår tydligt och författaren tar även upp självupplevda erfarenheter från sin vardag. En fyllig källkritik avslutar arbetet.

Lärarens kommentar

Väl nyanserat av ämnet

Innehåll

Hur ser rasismen ut i Sverige idag?
Så här märker jag av rasismen i min omgivning.
Källkritik

Utdrag

Hur ser rasismen ut i Sverige idag?

Idag använder man och kopplar begreppet rasism med politik, men vad är egentligen rasism på riktigt?
Begreppet rasism avser att man anser att en viss grupp människor har ett lägre värde än andra grupper har som är grundat i t.ex. hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, modersmål, kultur eller religion. Ordet rasism kommer ursprungligen ifrån ras, där man tidigare trodde att olika människor tillhörde olika raser som i sin tur var olika värda och hade olika egenskaper. Rasism har traditionellt sätt förknippats med rasdiskriminering av olika slag, men idag visar sig rasism genom olika skillnader mellan alla kulturer, där de kulturella skillnaderna anses vara de mest grundläggande och den ”främmande kulturen” är ett hot mot majoritetskulturen i landet. Med andra ord handlar rasism alltså om att man nervärderar människovärdet hos olika människogrupper.

Redan på 1500-talet började rasismen forma den moderna världen, där man skeppade slavar från Afrika och tvingade folket att jobba under dåliga arbetsförhållanden. Utan den allmänt accepterande synen på vissa människor, sågs svarta som mindre värda och blev därmed helt allmänt accepterade att utnyttja, vilket blev som ett startskott för rasismen.

Det finns olika sätt att se på vad som är rasism och det och det jag ska göra är att lyfta upp några aspekter som anses rasistiskt som är tydliga i Sverige. Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle där människor kommer från olika länger och ser olika ut. De har ... Köp tillgång för att läsa mer

Rasismen idag | Diskuterande Text | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.