Rasismens historia | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 3567
  • PDF

Rasismens historia | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som redogör för rasismens utveckling och uppkomst, med fokus på olika avgörande händelser genom tiderna och olika samhällsaspekter. Eleven lyfter bl.a. fram kolonialismen och socialdarwinismen som begrepp, och berättar om den amerikanska rassegregationens historia och konsekvenser.

Notera att källhänvisning delvis saknas.

Innehåll

Rasismens historia

- Vad är rasism?
- Orsaker bakom rasismen
- Upptäcktsresorna
- Rasism
- Socialdarwinismen
- Steg för steg
- Orsaker till Rasismen i USA
- Samhället och synen
- Lynchningar
- Orsak till medborgarrättsrörelsen
- Händelseförlopp
- Rassegregation
- Rösträttskampen
- Konsekvenser nu och då
- Källor

Utdrag

Efter genomslaget av bojkotten och protesterna kom man fram till att jämställdhet var den viktigaste frågan och att man måste uppnå rösträtt för de svarta. Selma som ligger i kommunen Dallas Country ansågs utifrån en bedömning vara bäst lämpad för ändamålet. Söndagen den 7 mars 1965 även kallad den blodiga söndagen innefattade att 600 människor ifrån medborgarrättsrörelsen och röstaktivister begav sig till Montgomery. Vid det första försöket avbröts tågandet av Martin Luther King med respekt av... Köp tillgång för att läsa mer

Rasismens historia | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.