Rasismens historia: Kolonialismen i Afrika | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 4
  • 2286
  • PDF

Fördjupningsarbete: Rasismens historia: Kolonialismen i Afrika | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om rasismens historia, som fokuserar på kolonialismen i Afrika. Eleven redogör för den europeiska imperialismens och kolonialismens utveckling, och berättar om dess orsaker och konsekvenser. Historien om Afrikas kolonialisering och dess påverkan på kontinenten redogörs för.

Lärarens kommentar

Bra grundläggande information.

Elevens kommentar

Mer välgrundat och nyanserat.

Innehåll

- Rasismens historia
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

1870 var året Afrika delades upp mellan stormakterna. De tog ingen hänsyn till afrikanerna och deras åsikter utan delade på länder vilket kunde leda till att folkgrupper blev splittrade. Tyskland insåg att de inte har en chans att ta över en koloni om någon annan stormakt vill ha samma område. Detta ledde till att en man vid namn Bismarck sammankallade alla stormakter till en konferens i Berlin, den så kallade Berlinkonferensen. Syftet med den var att alla... Köp tillgång för att läsa mer

Rasismens historia: Kolonialismen i Afrika | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.