Rastafarirörelsen och Jamaica | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Religionskunskap A
  • VG
  • 8
  • 3232
  • PDF

Rastafarirörelsen och Jamaica | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Religionskunskap där eleven undersöker rastafarirörelsen, med dess rötter i Jamaica. Fokus ligger bland annat på rörelsens historia, kultur, religion och livsstil.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Förord
- Historian bakom rörelsen
- Grundandet
- Jah och Haile Selassie
- Bibeln
- Värderingar
- Babylon & Zion
- Mat
- Droger och Cannabis
- Sexualitet
- Livsstil
- Musiken på Jamaica
- Dreadlocks
- Språket
- Rastafari i 2010-talet
- Slutord

Utdrag

Förord
Denna uppgift kommer främst innehålla grundläggande fakta om Rastafari religionen, om deras historia, värderingar och gud. Men jag kommer senare gå in mer på deras livsstil, andras åsikter om religionen och även mina egna åsikter.

Historian bakom rörelsen
Om man helt ska förstå de svarta förtryckta rastafariernas budskap och starka värderingar så måste man gå många år tillbaka i tiden. Tillbaka till när de svarta afrikanerna kunde köpas som slavar, och när Jamaicas befolkning fortfarande var Indianer, närmare kallat Arawakindianer.

År 1494 upptäckte Christofer Columbus Jamaica, det var två år efter att han för första gången besökte Amerika. Ön okupperades fort och de 60 000 indianerna som bodde där dödades och ersattes av Spanjorer. Efter några år började Columbus och spanjorerna föra in svarta slavar som de kidnappat från olika delar av norra Afrika, till Cuba och Jamaica.

Ungefär 150 år senare tog britterna över Jamaica, och höjde slaveriet kraftigt. Under striderna mellan Spanjorerna och Britterna så flydde större delen av de dåvarande slavarana, från Afrika, upp till bergen. De stred länge mot britterna, men britterna lyckades aldrig tillfånga dem igen, och de fick senare rätten till en bit mark. Efter britternas erövring så ökade befolkningen under 100 år från 3000 till 375 000 på Ön, där över 90% var Slavar, främst från Ghana och Nigeria. Slavarna behandlades ohumant och sågs mest som en valuta, eller ett sätt att tjäna pengar på. Deras liv gick ut på att arbeta. Religion, kärlek eller utbildning var förbjudet. År 1830 upphävdes slavhandeln, med anledningen till att det några år tidigare hade blivit en slavrevolt på ön, vilket ledde till att slaveriet förbjöds av lag. Detta gav britterna en... Köp tillgång för att läsa mer

Rastafarirörelsen och Jamaica | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.