Reaktion eller inte? | Blandning av 10 ämnen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Kemi A
  • VG
  • 4
  • 656
  • PDF

Reaktion eller inte? | Blandning av 10 ämnen | Labbrapport

En labbrapport i Kemi A, där eleven undersöker huruvida det blir en reaktion eller inte när 10 ämnen blandas. Syftet med labbrapporten är att undersöka vad som händer när man blandar två lösningar med varandra.

Innehåll

- Sammanfattning
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Material:
E-kolv, provrör med ställ, pipett, skyddsglasögon och rock. 10 olika lösningar som ses i tabellen nedanför.

Lösningar:
BaCl2 + Na2 SO4
Pb(NO3)2 + KI
Fe(NO3)3 + KSCN
CuSO4 + NH3
FeSO4 + NaOH
KMnO4 + FeSO4
BaCl2 + NaOH
AgNO3 + FeSO4
CuSO4 + Zn
Mg + HCl

Utförande:
Med hjälp av pipett blandades två lösningar från e-kolvar med varandra i ett provrör som stod i ställ, med provrören uppradade efter varandra, För att på lättaste sätt kunna se om lösningarna fick en reaktion när de blandades."... Köp tillgång för att läsa mer

Reaktion eller inte? | Blandning av 10 ämnen | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.