Reaktion, färgändring och fällning - Labbrapport i Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi A
 • MVG
 • 3
 • 551
 • PDF

Reaktion, färgändring och fällning - Labbrapport i Kemi A

En kortare laborationsrapport vars syfte är att bestämma huruvida en reaktion, färgändring eller fällning sker eller ej när två olika lösningar blandas.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Hypotes
Om två lösningar blandades, sker reaktion eller inte. När färgen ändrates till annan färg eller fällning bildas eller bildas gas. Detta betyder att reaktion sker. Om ingenting hädades detta betyder att reaktion inte sker.

Materiel:
0.1 och 0,2 mol/dm3 BaCl2, Na2SO4, Pb(NO3)2, KI, Fe(NO3)3, KSCN, CuSO4, FeSO4, KMnO4, AgNO3
• Koncentration 2 mol/dm3
HCl, NaOH, NH3
• småbitar av zink och magnesium
• tio stycken provrör
• tio stycken pipett (för varje blandning det kan vara bättre och använda var sitt pipett så att inte riskera och ha andra ämne i nya blandningar )

Utförande:
Två lösningar blandades med lika volymer i en provrör och observerades vad som hände och vilka färg skulle bildas. Synliga förändringar skrevades i en tabell. Ämnena blandades enligt tabellen nedan... Köp tillgång för att läsa mer

Reaktion, färgändring och fällning - Labbrapport i Kemi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-04-03
  Återkommer efter att uppsatsen är genomläst.
 • 2016-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra labbrapport du skrev.
 • 2021-10-25
  Jättedålig