Reaktion eller inte? | Labbrapport | Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 850
 • PDF

Reaktion eller inte? | Labbrapport | Kemi 1

En labbrapport i Kemi 1, som avser att utreda om det uppstår en reaktion när olika ämnen och kemiska lösningar blandas med varandra. I denna laboration användes 15 olika ämnen med 10 olika kombinationer av blandningar.

Innehåll

Labbrapport

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Materiel:

Penna, anteckningspapper, periodiska systemet och en data med webblaborations video.

Weblärares materiel: Provrörsställ, provrör och pipetter tillsammans lösning av bariumklorid [BaCl2], natriumsulfat [Na2SO4], blynitrat [Pb(NO3)2], kaliumjodid [KI], Järn(III)nitratlösning [FeNO3)3], Kaliumtiocyanat [KSCN], Kopparsulfat [CuSO4], Järn(II)sulfat [FeSO4], Kaliumpermanganat [KMnO4], Silvernitrat [AgNO3] med koncentration runt 0,1 och 0,5 mol/dm3, Ammoniak [NH3], Natriumhydroxid [NOAH], Saltsyra [HCl] med koncentration 2 mol/dm3 samt småbitar av magnesium och zink.


Utförande:

I webblaborationen plockade läraren olika ämnen och blandades sedan var och ett i en provrör med hjälp av en liten pipett. Han blandade två olika lösningar i varje provrör och upprepade processen 10 gånger varje gånger med en annan kombination av lösningar. Om blandning av lösningar visade ingen reaktion skakade läraren provrör om att vara säkert att lösningar blandas ordentlig. Eftersom olika lösningar kan ha olika densitet är det möjligt att lösningar delas upp i två lagar/skikt och får svårt att blandas. Förutom provrör 9 visade alla blandningar en reaktion fort eller man fick veta att det var ingen reaktion alls. I provrör 9 tog det lite längre tid att se någon reaktion... Köp tillgång för att läsa mer

Reaktion eller inte? | Labbrapport | Kemi 1

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra bra bra bra bra bra dålig bra bra bra dålig bra bra bra 100% ismet goran youtube fanta sprite bitches
 • 2015-09-18
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  katastrofalt dålig, inte värd nedladdning
 • 2016-06-20
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  bra utförlig informativt skrivet
 • 2015-07-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Utförlig laborationsrapport!