Reaktionshastighet med natriumsulfat | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 2
  • B
  • 4
  • 939
  • PDF

Reaktionshastighet med natriumsulfat | Labbrapport

I labbrapporten har man undersökt hur man kan få ett mått på reaktionshastigheten i en lösning av Na2S2O3 och HCl genom att bestämma tiden ifrån det ögonblick då lösningen surgörs till dess att den blir ogenomskinlig. Ju högre reaktionshastigheten är, desto snabbare blir lösningen ogenomskinlig.

Innehåll

Teori
Utrustning
Kemikalier
Utförande
Värden och tabell
Frågor till uppgifterna
Svaren till uppgifterna
Riskbedömning
Felkällor

Utdrag

Utrustning
 5 likadana bägare 100 cm3
 Mätpipett 5 cm3
 Mätglas 5 eller 10 cm3
 Mätglas 25 cm3
 Omrörsstav av glas eller plast
 Tidtagarur

Kemikalier
 Natriumsulfatlösning 0,5 mol/dm3
 Saltsyra 1 mol/dm3
 Avjonat vatten

Utförande
Märk bägarna 1, 2, 3, 4 resp. 5.
”Blanda i de fem bägarna de volymer natriumtiosulfatlösning och avjonat vatten som anges i följande tabell (*tabellen kan ses under Värden och tabell). Mät upp tiosulfatlösning med mätpipetten och det avjonade vattnet med det stora mätglaset. Resten av laborationen bör utföras i dragskåp eller i dragbänk. Gas som irriterar luftvägar och ögon kan frigöras från reaktionsblandningen.”
”Rita ett kryss på ett papper och sätt bägare nr 1 på krysset. Krysset ska synas genom lösningen och bägarens botten.”
Mät upp 2,0 cm3 saltsyra i det lilla mätglaset.
Sätt snabbt och under omrörning syran till blandningen i bägare 1. Starta samtidigt tidtagaruret.
Observera krysset genom lösningen... Köp tillgång för att läsa mer

Reaktionshastighet med natriumsulfat | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.