Reaktionshastighet med natriumtiosulfat: Temperatur och koncentration | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • C
  • 5
  • 1104
  • PDF

Reaktionshastighet med natriumtiosulfat: Temperatur och koncentration | Labbrapport

Syftet med labbrapporten är att försöka ta reda på reaktionshastigheten mellan saltsyra (HCl) och natriumtiosulfatlösning (Na2S2O3), och ta reda på om reaktionshastigheten skulle påverkas av temperatur och koncentration.

Lärarens kommentar

En väl utförd labbrapport. Små kommentarer hittar du ovan. När det står att diagrammet ska visa konc mot tid så ska konc vara på y-axeln och tid på x-axeln.

Innehåll

Inledning
Bakrund/teori
Metod (Koncentration)
Material (Koncentration)
Metod (Temperatur)
Material (Temperatur)
Resultat
Diskussion
Slutsats
Felkällor

Utdrag

Inledning
Syftet med undersökningen är att försöka ta reda på reaktionshastigheten mellan saltsyra (HCl) och natriumtiosulfatlösning (Na2S2O3), och ta reda på om reaktionshastigheten skulle påverkas av temperatur och koncentration. Reaktionen som ska undersökas är följande: S2O32-(aq) + 2H+(aq) → H2O(l) + SO2(g) + S(s)

Bakrund/teori
Kemiska reaktioner är när ett eller flera ämnen (reaktanter) omvandlas och bildar nya sammanställningar av ett eller flera nya ämnen (produkter), men det krävs en viss mängd energi för att reaktioner ska ske och denna energi kallas för aktiveringsenergi. Dessutom så måste det finnas en tillräcklig mängd energi för att kunna bryta befintliga bindningar. Tiden det tar för reaktioner att ske kallas reaktionshastighet och varierar beroende på vad det är för reaktion. Reaktionshastigheten påverkas bland annat av koncentrationen på så sätt att en högre koncentration ökar sannolikheten för att kollisioner ska ske, och ju fler kollisioner som sker desto högre blir reaktionshastigheten.

Flera faktorer som påverkar reaktionshastigheten är partiklarnas kontaktytor, katalysatorer och temperatur, i och med att katalysatorn påverkar reaktionsmekanismen och där med minskar aktiveringsenergin så att en högre reaktionshastighet kan uppstå. Den slutliga faktorn är kontaktytan som avgör hur... Köp tillgång för att läsa mer

Reaktionshastighet med natriumtiosulfat: Temperatur och koncentration | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.