Reaktionshastighet: temperaturhöjning eller katalysator | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • A
 • 4
 • 927
 • PDF

Reaktionshastighet: temperaturhöjning eller katalysator | Labbrapport

En labbrapport som undersöker vad som påverkar reaktionshastigheten hos en kemisk reaktion mest, en katalysator eller en temperaturhöjning. Detta testas genom att en lösning av oxalsyra och permanganatjoner utsätts för dels en katalysator (MnSO4) och dels en temperaturhöjning.

Innehåll

Temperaturhöjning eller katalysator; svårt val för en reaktion

- Sammanfattning
- Inledning
- Hypotes
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Material och metod:

Materiel: 3 E-kolvar 250 ml, 3provrör, mätglas 100 ml, 2 mätglas 25 ml, värmeplatta för vattenbad, tidtagarur, termometer.
Kemikalier: H2C2O4 (0,2 mol/dm3), H2SO4 (2 mol/ dm3), KMnO4 (0,02 mol/dm3) och MnSO4 (s)

Riskbedömning: Måttlig riskfylld laboration. Svavelsyran ät strakt frätande. Eventuella fläckar av kaliumpermanganat tas bort med oxalsyralösning.

• Ett vattenbad gjordes iordning 10° C över rumstemperatur
• 3 E-kolvar märktes A,B och C. mätte sedan med mätglas vatten, svavelsyra och oxalsyra enligt blandningsschemat nedan och tillsatte I de tre E-kolvarna. En knivsudd kristaller löstes av mangan(II)sulfat I E-kolv B.

Tabell 1
Volym (cm3) E-kolv A E-kolv B E-kolv C
H2O 64 64 64
H2SO4 15 15 15
H2C2O4 20 20 20
knivsudd MnSO4

• Med pipett mättes 1 cm3 KMnO4-lösning upp i tre provrör
•E-kolv C ställdes i vattenbad och lösningen tempererades.
• Tiden för avfärgningsreaktionen mättes i var och en av E-kolvarna. Sedan ställdes E-kolven på ett vitt underlag. Tidtagningen startades samtidigt som 1 cm3 KMnO4-lösningen i provröret hälldes över i E-kolven. Den skakdes om snabbt och sedan stod E-kolven helt stilla . Tiden mättes tills innehållet blev helt färglöst.
• Medelvärdet beröknades för reaktionernas hastighet i var och en av E-kolvarna, uttryckt som reagerad substansmängd kaliumpermanganat per sekund. Enheten är då mol/s... Köp tillgång för att läsa mer

Reaktionshastighet: temperaturhöjning eller katalysator | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Var väldigt välbehövlig så denna var till stor hjälp!
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra rapport men kunde ha varit tydligare!