Reaktionshastighet vid upplösning av brustablett | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • VG
 • 3
 • 635
 • PDF

Reaktionshastighet vid upplösning av brustablett | Labbrapport

En enklare labbrapport i Kemi B, där eleven fått i uppgift att undersöka reaktionshastigheten när brustabletter släpps ned i olika vätskor och dra slutsatser om varför reaktionshastigheten varierar.

Innehåll

LABBRAPPORT: REAKTIONSHASTIGHET VID UPPLÖSNING AV BRUSTABLETTER
- Syfte
- Materiel
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Slutsats och felkällor

Utdrag

Materiel:
Kolsyrad läsk (7up på burk, 2st burkar). Kranvatten. 2st dricksglas. Multivitaminbrustabletter (märke ”Sunlife”)

Utförande:
Laborationen utfördes i enlighet med instruktionerna. För att hetta upp vätskorna vid steg 5 tog vi hjälp av en mikrovågsugn. Detta resulterade i en kraftig reaktion, med en klart synlig ”rök”-utveckling. Vi använde oss av tidtagaruret i en iPhone för att mäta upp tiderna. En av oss släppte i tabletterna och den andra tog tid och noterade tiderna.

Natriumvätekarbonat har dålig lösningsförmåga i vatten och brustabletter innehåller alltid, enligt Wikipedia, förutom Natriumvätekarbonat även en syra i fast form. Vilken det är i detta fall vet vi inte då det inte står med i innehållsförteckningen, men det är mindre viktigt. Ämnena i tabletten behöver lösas i vatten för att kunna reagera med varandra och med vattnet. Reaktionen kan sammanfattas med följande reaktionsformel:

NaHCO3 (aq) + H+ (aq) --> H2O (l) + CO2 (g) + Na+ (aq)

Vattnet och koldioxiden i högra ledet bildas genom följande steg:

H+ (aq) + HCO3- (aq) --> H2CO3 (aq)
H2CO3 (aq) --> H2O (l) + CO2 (g)

Steg 1: Fyll det ena dricksglaset till 3/4 med vatten och det andra till 3/4 med den kolsyrade läsken.

Steg 2: Släpp ner en brustablett i vattenglaset samtidigt som du startar tidtagningen för att se hur lång tid det tar innan brustabletten lösts upp fullständigt.

Steg 3: Släpp sedan ner en brustablett i glaset med kolsyrad läsk och mät hur lång tid det tar för tabletten att lösas upp.

Steg 4: Jämför med läsk utan kolsyra (skaka flaskan så försvinner kolsyran snabbare)

Steg 5: Pröva försöket med olika temperatur på vattnet och läsken.

Steg 6: Prova släppa ner ytterligare en brustablett i vattenglaset och jämför tiden med hur lång tid det tog att lösa upp första tabletten... Köp tillgång för att läsa mer

Reaktionshastighet vid upplösning av brustablett | Labbrapport

[15]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Diagram och tabell, väl skrivet. Dock missar med språket, inte riktigt ventekspaligt stil. "Oss" ska bla. inte vara med i laborations rapporter!
 • 2014-12-21
  Skriven av Studerande på Termin 1
  1. tydligt redogörelse, lätt att följa med instruktuinen 2. resultatet med formler 3. inget saknas
 • 2016-10-10
  Jättebra, men ej vetenskapligt skriven.
 • 2016-04-01
  Enkel och tydlig struktur, lätt att följa.

Material relaterade till Reaktionshastighet vid upplösning av brustablett | Labbrapport.