Medeltiden | Frågor och svar | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • VG
 • 5
 • 1824
 • PDF

Medeltiden | Frågor och svar | Historia A

Frågor och svar kring medeltiden, vars syfte är att ge en inblick och introduktion till medeltiden (se alla frågor som besvaras under "Innehåll"). Innehåller även en kompletteringsuppgift som beskriver handeln under medeltiden.

Nyckelord: feodalsamhälle, Karl den Store, reformationen, godsägare/bönder, arabernas erövringståg, kristendomens korståg, ståndsamhället, Stockholm blodbad, "den mörka medeltiden" och medeltida handel.

Lärarens kommentar

Bra!

Innehåll

1. Hur var det feodala samhället uppbyggt? Hur uppkom det och varför försvann det?
2. Under medeltiden förekom ideliga konflikter mellan kejsarna och påvarna. Ge två exempel.
3. Hur var förhållandena mellan godsägarna och bönderna?
4. Ge exempel på den medeltida utvecklingen i Europa.
5. Islam: Muhammed, arabvärlden och arabernas expansion (500-800) - när och var skedde det? Vad var det arabiska språkets betydelse?
6. Korstågen under medeltiden: Var, hur och varför skedde dem?
7. Det svenska ståndssamhället: skriv något som kännetecknar adel, präster borgare och bönder.
8. Vad var Stockholm blodbad och vilka var inblandade?

- VG-MVG uppgift: "Den mörka medeltiden" är ett vanligt uttryck. Vad anser du? Motivera dina åsikter. Ge exempel i rätt tid och rum. Kan du påvisa något som vi ärvt och kvarstår från medeltiden idag?

- Källförteckning

- Kompletteringsuppgift: Handeln under medeltiden

Utdrag

"2. Under medeltiden förekom ideliga konflikter mellan kejsarna och påvarna. Ge två exempel.

För att få ordning i det aningen korrupta romersk-katolska kyrkan och samhället ville kyrkan under 1000-talet genomföra en reform som innebar att den romersk-katolska kyrkan skulle göras mera självständig och fri från världslig makt såsom kejsare, kungar och andra stormän. Reformen innebar även att det skulle hållas hårdare på att präster skulle leva i celibat och att prästämbetet och kyrkans egendomar inte skulle vara möjligt att ärva eller köpas, men framför allt att alla kungar och kejsare skulle underkasta sig påven och kyrkan och att göra kyrkan till en självständig makt. Detta blev inte populärt hos kejsaren och en månghundraårig konflikt mellan påvar och kejsare hade tagit sin början."... Köp tillgång för att läsa mer

Medeltiden | Frågor och svar | Historia A

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  gotttoinjlkmlö,öäölkjhgfdsdfghjklöäölkjhgfdsasdfghjkl
 • 2013-12-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra repetition inför provet. Vissa svar kunde dock ha utvecklats lite mer.
 • 2016-08-22
  Denna hjälpte mig mer.
 • 2015-10-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra förklaring angående medeltiden uppkomst och utveckling.