Redovisningsuppgift om Stormaktstiden

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • MVG
 • 8
 • 3460
 • PDF

Redovisningsuppgift om Stormaktstiden

Frågor och svar kring stormaktstiden, vars syfte är att ge en inblick och introduktion till denna tidsepok. Innehåller även en fördjupningsuppgift kring Karl den XII.

Nyckelord: Martin Luther, avlatsbrev, reformationen, protestantism, Gustav Vasa, kampen om Östersjön, Sverige som stormakt, Gustav II Adolf, Drottning Kristina, indelningsverket och reduktionen, Karl XII.

Lärarens kommentar

Bra!

Innehåll

Följande frågor besvaras:

* Varför blev det Martin Luther som startade reformationen? Berätta var, namn och konsekvenser för europeiska stater.
* Beskriv Gustav Vasa, dels som landsfader och Sveriges grundare, dels som en av Sveriges mest brutala kungar. Ge även svar på vilken religion inom kristendomen blir det i Sverige under Gustav Vasa.
* Kampen om Östersjön: Vad var det som gjorde att Östersjön var så eftertraktad?
* Stormaktstiden: Ge exempel som visar att Sverige var en stormakt.
* Gustav II Adolf dog i Lützen 1632. Vad hade han i Tyskland att göra? Orsaker?
* Ge exempel på hur Sverige utvecklades ekonomiskt, politiskt, och administrativt under 1600-talets första del.
* Hur var Drottning Kristina som person? Vad gjorde hon som drottning som har gjort henne så omtalad?
* De eviga krigen kostade mycket pengar. Vad gjorde den svenska staten för att få mer pengar till statskassan?
* Förklara Reduktionen och Indelningsverket.
* Beskriv Karl den XII. Även: Hur dog han? När och var?

VG-MVG uppgift: Karl den XII har också betraktats som en hjältekonung i vissa läger. Vad är det som gjort honom känd för det? Andra säger att det var på grund av honom som Sverige förlorade sitt stormaktsvälde. Vad gjorde han eller inte gjorde? Berätta om Karl XII efter de två påståendena. Kungen dog i ett skyttevärn i Norge 1718. Vem tror du sköt honom? Motivera ditt svar.

Källförteckning

Utdrag

"Under Gustav Vasa och hans söners tid hade Sverige endast kontakt med havet i väst genom en smal korridor vid Göta älvs mynning. Skåne, Blekinge, Halland, Jämtland och Gotland var vid tidpunkten dansk-norska och alla de viktigaste förbindelserna gick österut mot Finland.

I Ryssland producerades mycket av de på skeppsvarven starkt efterfrågade varorna trä, tjära, lin och hampa. De ökade sjöfärderna ökade även efterfrågan på dessa varor. Tidigare hade Hansan och Tyska orden kontrollerat sjön, men när dessa makter kollapsade skapades en maktkonflikt mellan Danmark och Sverige.

Utloppen genom Öresund och Bälten låg på den tiden djupt inne i Danmark och var starkt bevakade och försvarade. Detta skapade naturligtvis en instabilitet och stor risk att transportera varor förbi dessa passager, och vikten av att hålla så stor del av Östersjöns övriga kuster och passager svenskt var mycket stor. Kontrollen över de rika hamnstäderna var helt enkelt livsnödvändiga."... Köp tillgång för att läsa mer

Redovisningsuppgift om Stormaktstiden

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Texten är väldigt välskriven och tydlig. jättebra!
 • 2014-05-15
  Väldigt utförligt skriven, intressanta aspekter!
 • 2017-01-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra skrivet! skit bra
 • 2016-02-25
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Mvyigykhiyhkyhyihyihkiykhhyihkyihkyihkhk