Redoxreaktioner, Elektrolys och Högspänning | Labbrapport | Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi A
 • D
 • 4
 • 750
 • PDF

Redoxreaktioner, Elektrolys och Högspänning | Labbrapport | Kemi A

En enklare labbrapport i Kemi A som undersöker redoxreaktioner i två olika experiment: den ena där syftet är att undersöka och analysera en elektrolys, den andra där syftet är att få ut så hög spänning som möjligt.

Innehåll

- Redoxreaktioner

Elektrolys:
- Syfte
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Diskussion

Högspänning:
- Syfte
- Materiel
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Reaktioner
- Diskussion

Utdrag

Elektrolys:
Materiel:
elektrolyskärl med uppsamlings rör för gas, spännings-kub samt elsladdar och HCL (0,1 mol/dm3)

Utförande:
Materiel framtogs. Elektrolyskärl samt uppsamlings rör fylldes med saltsyra (0,1 mol/dm3) noggrant. Spännings-kuben kopplades ihop med elektrolyskärlet med hjälp av sladdar. Spännings-kuben sattes på och vreds upp. Observation av skillnader i uppsamlingsröret noterades och antecknades."

Högspänning:
"Matriel: Provbrunnsplatt, Voltmeter, sladdar med klämmor, Tygremsor, koppartråd, magnesiumband, Kopparsulfat, Magnesiumsulfat,

Utförande:
Mängden Mg SO4 samt CuSO4 räknades ut och blandades.
MgSO4• H2O
m 1,38g
n 0,01 mol
M 138,38 mol/g
C 0,1 mol/dm3
V 0,1 dm3

CuSO4 • 5 H2O
m 2,497 g
n 0,01 mol
M 249,7 g/mol
C 0,1 mol/dm3
V 0,1 dm3

Provbrunnsplatta framtogs och två halvceller framställdes, bestående av magnesiumsulfat och kopparsulfat. I sulfatlösningarna sattes motsvarande metall ner som var vidarekopplad till sladdarna med hjälp av klämmor. Sulfatlösningarna sammankopplades med hjälp av en saltbrygga, som skapades genom att doppa en tygremsa i en saltlösning. Spänningen mättes sedan med en voltmeter. Vid vidare seriekopplingar användes metaller tillhörande respektive sulfatlösning. De sammankopplades och sattes ner i rätt saltlösning. Med hjälp av detta samt saltbryggorna så var en komplett seriekoppling ihopsatt och spänningen kunde mätas... Köp tillgång för att läsa mer

Redoxreaktioner, Elektrolys och Högspänning | Labbrapport | Kemi A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Utförlig beskrivning och en diskussion som går att förstå. Det var främst en tydlig steg-för-steg beskrivning med resultat som hjälpte till.
 • 2014-03-11
  njaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa