Redoxtitrering i sur lösning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • B
 • 3
 • 820
 • PDF

Redoxtitrering i sur lösning | Labbrapport

En labbrapport i Kemi A, där eleven fått i uppgift att genomföra en laboration kring redoxtitrering i sur lösning. Laborationen går ut på att bestämma koncentrationen av kaliumpermanganatlösning KMnO4 med hjälp av redoxtitrering. Beräkningar görs bland annat genom att balansera en redoxreaktion i sur lösning och från den reaktionsformeln beräkna koncentrationen med formeln c(mol/dm3)=n(mol)/v(dm3).

Innehåll

REDOXTITRERING I SUR LÖSNING
- Sammanfattning
- Teori
- Hypotes
- Material och kemikalier
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Källförteckning

Utdrag

"Material och kemikalier:
50 ml mätkolv, 10 ml vollpipett, 50 ml byrett, 100 ml E-kolv, mätcylinder, tratt, våg, magnetomrörare, svavelsyra, kaliumpermanganatlösning, natriumsulfit, destillerat vatten

Metod:
Natriumsulfit vägs upp till m=M * n = 126.1 * 0.05 = 6,305 g, hälls i en mätkolv med hjälp av en tratt och löser upp i 50 ml destillerat vatten. Lösningen kallas för natriumsufitlösning. Det gäller att lösningen blandas till mycket och noggrant så att inget finns kvar. 10 ml av natriumsulfitlösningen överförs med en vollpipett till en E-kolv. Natriumsulfitlösningen surgörs därefter genom att tillsätta 15 ml 4 molarig svavelsyra (H2SO4) i E-kolven. E-kolven sätts sedan på en magnetomrörare där en liten magnet sätts i. En byrett sätts i en byretthållare och kaliumpermangnatlösning hälls i byretten till 50 ml. Vid titreringen ska byretten nå cirka 1 cm ned i E-kolvens hals. Magnetomröraren sätts på och titrerar natriumsulfiten med kaliumpermanganaten tills färgomslag sker. De första 10 ml ska kaliumpermanganaten droppa fort och sedan justeras det så det droppar långsammare. Så fort den fått en rosa färg vid titreringen ska det stoppas."... Köp tillgång för att läsa mer

Redoxtitrering i sur lösning | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Teori delen är ganska enkel och saknar förklaringar för de viktiga begreppen som behövs under labben t.ex. ekvivalenspunkten, oxidationstal osv.