Referat: "Rädda haven" och "Använd mindre plast för havens och hälsans skull"

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 444
 • PDF

Referat: "Rädda haven" och "Använd mindre plast för havens och hälsans skull"

Ett referat av två artiklar, "Rädda haven" ur Helsingborgs Dagblad och debattartikeln "Använd mindre plast för havens och hälsans skull", publicerad i Dagens Nyheter. Referatet återberättar det viktigaste ur de båda artiklarna.

Utdrag

Skribenterna för ”Använd mindre plast för havens och hälsans skull” berättar om hur den stora mängden skräp i haven innehåller mikroplaster med farliga kemikalier som utgör ett nytt hot mot vårt ekosystem. De förklarar att mikroplasterna med de farliga kemikalierna utgör ett hot mot ekosystemet för att de kan förtäras av havens djur och sedan infiltreras i människans näringskedja. Författarna berättar också att plaster attraherar miljögifter som PCB och DDT vilket gör plasterna i haven ännu giftigare än vad de redan är. Därför rekommenderas gravida kvinnor och barn att inte äta fet fisk för att förhindra att... Köp tillgång för att läsa mer

Referat: "Rädda haven" och "Använd mindre plast för havens och hälsans skull"

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det var bra att den inte var så lång och att det fanns med det som var viktigast i själva artikeln, hjälpte mig mycket när jag själv skulle skriva ett referat