Reflektion: Globalisering

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 4
 • 2169
 • PDF

Diskuterande Text: Reflektion: Globalisering

Det här är en utförlig reflektion kring globaliseringen vi ser i vårt samhälle idag. Här beskrivs vad globalisering är, och sedan följer en diskussion kring ekonomisk, kulturell och social globalisering, effekterna i olika delar av världen samt hur framtiden kan komma att se ut.

Lärarens kommentar

Mycket fina tankar och idéer. Välgrundade argument.

Utdrag

Globalisering är en process som alla världens länder på ett eller annat sätt bidrar till. Länder bygger broar sinsemellan. Förr i tiden hade man en helt annan syn på sitt egna lands politiska ansvar, ekonomiska verksamheter och sitt kulturella arv. Det som var svenskt hölls inom Sverige, exporten va relativt liten detsamma gällde importen. Idag har vi en helt annan bild på hur saker och ting ska kunna utvecklas och gynna sitt lands utveckling.

När vi pratar om globalisering brukar vi framförallt nämna kulturell, politisk och ekonomiskglobalisering. Globaliseringens syfte är till exempel, för företagandet, en viktig förutsättning för att lyckas producera så billiga varor och produkter som möjligt för att sedan kunna sälja dom till ett högre pris. Detta är för mig en logisk affärstanke. Denna tanke innebär en rad olika fördelar samt nackdelar. Globaliseringen bidrar till att företag måsta anpassa sig till nya och annorlunda planläggningar för att kunna konkurrera på internationella nivåer. Fördelen med detta är att man skapar en sorts ny organisation jämfört med sin gamla, där man gör sitt företag integrerat på nya marknader runtom i världen. Många ser en stor fördel inom detta men man måste ha i åtanke att denna nya organisation/ Företag har större möjlighet att ersätta gammal personal med nyare effektivare och billigare personal. Vilket kan leda till ökad arbetslöshet. Till exempel när Volvo flyttade sina industrier till Kina.

När vi pratar globalisering brukar vi även skilja världen I syd och Nord. Där nord är den del som kammar hem stora vinster och bidrar till att vi lyckas konsumera billiga varor. Sen har vi syd, där debatten fortsätter om globaliseringen verkligen är lönsam för dem. Dom som tror på globaliseringen hävdar att nord förbättrar situationen för folket I södra delen av jorden. Dem menar att stora företag som flyttar sina industrier till södra delen ökar... Köp tillgång för att läsa mer

Reflektion: Globalisering

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt bra skrivit, lät att förstå!!
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, fortsätt så där!