Reflektion kring arbetsintervju | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Kommunikation
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 2237
  • PDF

Reflektion kring arbetsintervju | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven reflekterar över arbetsintervjusituationen. Eleven tar upp vad syftet med intervjun är, både för arbetsgivaren och arbetstagaren och eleven ger konkreta tips på vad man kan svara på de frågor som arbetsgivaren ofta ställer.

Innehåll

Arbetsgivaren
Arbetstagaren
Diskussion

Utdrag

Arbetsgivaren:
När det handlar om arbete med andra människor så som på förskola, skola, äldreomsorg eller barnvakt som i detta fall, är intervjuerna extremt viktiga. Arbetsintervjun är viktig när man söker alla typer av jobb eftersom det blir arbetsgivarens första och bästa tillfälle att bedöma arbetstagen, men detta jobb handlar om relationer, mer specifikt, med barn. För arbetsgivaren blir det då viktigt att ta reda på hur jag som arbetstagare är som person, om jag är pålitlig, ansvarsfull, ordentlig, kreativ, passar tider och kanske det viktigaste av allt, om jag vill arbeta med barn. Det är inte ett kontorsjobb som jag kan gå till och arbeta självständigt, göra det jag ska och sedan gå hem. Jag kommer interagera med både förskola/skola, föräldrar och barnet/barnen. Viljan att arbeta med barn måste finnas där, man kan inte anställa någon för att den vill ha extra fickpengar eller liknande. Barnvakt är ett jobb där relationer skapas och då gäller det att anställa en person som kan sköta sitt jobb exceptionellt. Det blir ett “allvarligare” jobb, och som arbetsgivare vill man att barnet/barnen ska få en bra förebild. I detta fall är det även ett företag som anställer och det går inte bara via två privatpersoner. Detta företag är ganska stort och som arbetsgivare vill man självklart anställa en person som kan representera företaget. Om de anställer en halvdan barnvakt som sedan får klagomål på sig kommer det påverka hela företaget och inte bara barnvakten i fråga.

Hur ska arbetsgivaren gå till väga för att få reda på detta då? Öppna frågor är ett jättebra sätt att få arbetstagaren att prata mycket, man får då inte bara ja och nej som svar, utan förhoppningsvis får man en djupare syn av personen och man kanske till och med kommer in på andra samtalsämnen som också är relevanta för intervjun. Det ger arbetsgivaren en chans att bedöma hur arbetstagaren verkar vara, framåt, pratglad, positiv, engagerad etc. Det märks stor skillnad på en person som svarar kort och ytligt på frågorna och en person som tar initiativ, leder samtalet framåt med egna frågor och funderingar. Arbetsgivaren får också chans att se om personen har... Köp tillgång för att läsa mer

Reflektion kring arbetsintervju | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.