Reflektion kring fyra noveller | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • A
 • 2
 • 572
 • PDF

Reflektion kring fyra noveller | Analys

En reflekterande analys av fyra noveller: "Den första kärleken" av Tage Danielsson, "Ett halvt ark papper" av August Strindberg "Köksklockan" av Wolfgang Borchert, samt "Oändrat oändlig" av Jonas Hassen Khemiri. Eleven jämför de olika novellerna med varandra och diskuterar deras teman, språk och stil.

Utdrag

Efter att ha läst dessa fyra noveller ett flertal gånger kan jag nu resonera kring de och göra en reflektion baserad på min uppfattning av novellerna.

Novellernas innehåll och tema handlar om kopplingen mellan kärlek och smärta. Även om vi är medvetna om att kärlek oftast för med sig smärta så söker vi efter kärleken ivrigt. Sambandet i innehållet är tydligt även om det handlar om olika sorters kärlek, kärleken mellan två partners, kärleken mellan barn och föräldrar eller den villkorslösa kärleken. I Den första kärleken av Tage Danielsson får man läsa om en kärlek som aldrig kan fullbordas, men trotts det säger en av karaktärerna att det är den finaste sortens... Köp tillgång för att läsa mer

Reflektion kring fyra noveller | Analys

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jättebra!! Hjälpte mig jätte mycket.
 • 2016-01-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra analys av alla fyra
 • 2015-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  ....................