Reflektion i Religionskunskap: Religion och Identitet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Religionskunskap
 • A
 • 2
 • 938
 • PDF

Reflektion i Religionskunskap: Religion och Identitet

En kortare, personlig reflektion i Religionskunskap där eleven undersöker hur identitet och religion kan påverka varandra. Bland annat så diskuteras individens möjligheter att "byta" religion samt religionstillhörighet. Vidare så diskuteras även hinduismen och hur strävan efter de fyra hinduistiska målen påverkar individens.

Lärarens kommentar

Att jag hade kopplat identitet med religion på en väll utvecklat sätt.

Elevens kommentar

Nee man fick ju ett A.

Innehåll

Jag 7 - Religion och identitet
Källor:
Världsreligions boken i SO Ws.

Utdrag

"Jag 7 - Religion och identitet:
Mentalitet är ett tankesätt, värderingar och ett gemenskap sätt som är starkt i en viss grupp eller hos en enskild människa.

Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen.

Om man har rätt till en tro så har man också rätt till en identitet. Ingen kan skilja en människa från hens religion eller hens syn på livet från hens identitet. Det kommer med ett speciellt element i ens liv, ett sätt att förstå sig själv och världen runt om en.

I vissa stater och länder där medborgarna inte får någon möjlighet att byta religion, så riskerar de som gör det att förlora sina "identitetspapper." Deras familjer riskerar nu att utsättas för våld, trakasserier och mm. Familjerna kommer att behandlas som en grupp lepra sjuka individer i samhällets ideal och gemenskap."... Köp tillgång för att läsa mer

Reflektion i Religionskunskap: Religion och Identitet

[16]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra text! Dock bör det återges i beskrivningen av denna uppsats att ämnet är väldigt inriktat på hinduiskt identitetsskapande. Men återigen, bra text! Notera: Källkritiken kan vara lite mer exakt. Den kanske är korrekt för åk 9, men det bör nog vara mer precisa sidor, årtal, författare etc.
 • 2015-04-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra skriven text. Texten innehöll mycket bra resoneringar och fakta.
 • 2017-08-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ljsdafkjksdajfsa hotto
 • 2017-01-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa