Reformationen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Historia A
  • C
  • 2
  • 929
  • PDF

Reformationen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Historia A, där eleven redogör för reformationen. Fokus ligger bland annat på orsaker och konsekvenser av reformationen, samt betydelse personer inom reformationen (så som John Wycliffe och Martin Luther).

Notera att källor saknas.

Utdrag

"REFORMATIONEN
Reformationen är den reformrörelsen som varade från 1500-talet till sextonde århundradet och som ledde till de olika protestantiska föreningarna såsom det lutherska, reformerta och den anglikanska kyrkan. I syfte med att reformera den katolska krykans inverkan och göra religionen till en angelägenhet för den enskilda människan. Ordet kommer från den latinska innebörden av reformen ”reformatio” som betyder "ge något dess ursprungliga form", "förnyelse" eller "ge en ny form."

Spridande idéer i västländerna ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Reformationen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.