Reformationen | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Historia 1a1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 706
  • PDF

Reformationen | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om reformationen som kort redogör för dess orsaker och konsekvenser. Eleven berättar avslutningsvis vad hen anser är positivt och negativt med reformationen.

Innehåll

- Orsaker
- Konsekvenser långa
- Konsekvenser korta
- Bakgrunden till varför Luther gjorde de han gjorde
- Vad han gjorde
- Diskussion
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Reformationen var egentligen en lång och utdragen händelse, det började redan under 1200 talet men det var inte förrän på 1500 talet som det viktiga hände, kristendomen splittrades och delar av Europa gick med i den protestantiska kyrkan istället för den katolska.

Orsaker
Det finns flera olika orsaker som hjälpte till att detta skedde, men redan på 1200 talet så såg man en försvagning av den katolska kyrkan. Kyrkan var tvungen och hänga med i samhällets utveckling och då blev det på detta vis. Att kristendomens renhet hade försummats under årens lopp var många överens om och det var grund tanken för den nya protestanska kyrkan. Att gå tillbaka till de ursprungliga tankarna från bibeln var en viktig del för dem. Det uppkom mycket kritik mot den katolska kyrkan, kungar och furstar... Köp tillgång för att läsa mer

Reformationen | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.