Vad är regeletik? | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • Godkänt
  • 2
  • 438
  • PDF

Vad är regeletik? | Sammanfattning

En kort och enkel sammanfattning av begreppet regeletik. Här diskuteras regeletikens principer samt hur den skiljer sig från konsekvensetiken och hur den svenska lagen ser ut i förhållande till dessa etiska principer.

Lärarens kommentar

Inga, bra jobbat.

Utdrag

Vad är regeletik?
Inom regeletiken kollar man på handlingen i sig, om den enligt tidigare handlingar har definierats som rätt eller fel. Man vädjar till förnuft, inte känsla. Exempelvis att ljuga, som ses som en fel handling, eller lagbrott som också är fel. Skulle en till exempel bryta mot lagen genom att döda någon för att hen stjäl något från en butik, skulle denna handlingen enligt vårt lagsystem definieras enligt regeletiken som en fel handling.
En av de stora filosoferna inom regel och pliktetiken är Immanuel Kant, och han beskriver regeletiken väldigt bra med... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är regeletik? | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.