Reggio Emilia och Montessori | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 4
  • 1629
  • PDF

Reggio Emilia och Montessori | Jämförelse

En jämförelse mellan de båda pedagogiska metoderna Reggio Maria och Montessori.

Innehåll

Pedagogernas inriktningar i svensk förskola:
Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)
Montessori:
Lek & lärande:
Miljön:
Förskollärarens roll:
Sammanfattning:
Litteraturförteckning

Utdrag

Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)
Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia sågs ur ett stort perspektiv. Det fanns ett arbetssätt som hade en stark tro på människornas potential, respekten för barnet och det var ingen tvekan om att barn föds intelligenta. Grundtanken är att man har en syn på barnet som medborgare där man ser barnet som en individ där kommunikationen är nyckeln till lärande. Barn vill utforska och de har en drivkraft hos sig själv om att undersöka världen ur deras perspektiv tillsammans med alla deras sinnen. Man menar att kommunikation är grundstenen till allt lärande, vare sig det sker med hjälp av det talade språket eller i andra konstnärliga former. Det är genom kommunikation med omvärlden i olika former som barnet lär känna sin egen personlighet och lär sig tro på den egna förmågan till skapande och handling (Dahlberg, Åsén, 2015)
Det är en pedagogik som ständigt bygger på med nya tankar och utvecklas. Reggio Emilia pedagogiken har inget specifikt program som man bara kan ta över. Däremot kan man inspireras av grundtankarna för att utveckla dem i sin egen verksamhet, utifrån sina egna förutsättningar. Många förskolor i Sverige har fått inspiration av Reggio Emilia pedagogiken då 40 tals förskolor drivs av kommunen, och därmed fler som stöttas av staten samt den katolska kyrkan. Pedagogiken är inte bara en inspirationskälla utan även ett objekt, som förbättrar synen på barn, kunskap och deras lärande (ibid).
”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio” är en dikt som är skriven av Malaguzzi och ofta citeras då man talar om den här filosofin. Det beskriver hans barnsyn och hur han menade kunskapsförmedlingen sker (Dahlberg, Åsén, 2015, s. 239).

Montessori:
Maria Montessori var i grund och botten läkare och hennes idéer bygger på ett fredligt och hållbart samhälle. Hon har varit med om många resor med många negativa upplevelser där krig och skilda kulturer är inblandat. Efter detta anser hon att man behöver ändra ... Köp tillgång för att läsa mer

Reggio Emilia och Montessori | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-03-02
    Den skriven jätte bra !